Đại học Goettingen – CHLB Đức thăm và làm việc tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Theo chương trình hợp tác giữa trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và Đại học Goettingen – CHLB Đức, đoàn các giáo sư và sinh viên cao học của Đại học Goettingen – CHLB Đức đã sang Việt Nam để tổ chức thực tập học phần cho sinh viên cao học chương trình “Lâm nghiệp nhiệt đới và quốc tế” nhằm giới thiệu cho sinh viên quốc tế về “Kế hoạch quản lý hợp tác tại các khu rừng nhiệt đới/cận nhiệt đới” tại vườn quốc gia Cúc Phương.

Trước khi vào Cúc Phương thực tập, đoàn có chương trình gặp mặt và trao đổi học thuật, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với cán bộ giảng viên, sinh viên của trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và văn phòng DAAD Hà Nội.

Sáng ngày 22/10/2013, đại diện lãnh đạo trường Đại học Lâm nghiệp, PGS.TS. Phạm Văn Chương; phòng Khoa học &HTQT và các thầy giáo khoa Lâm học đã có buổi đón tiếp và trao đổi về kế hoạch làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã bàn về kế hoạch công tác của đoàn trong thời gian đoàn công tác và học tập tại Việt Nam. Theo đó trường Đại học Lâm nghiệp sẽ cử các giảng viên hỗ trợ quá trình thực tập của đoàn sinh viên Đại học Goettingen.

PGS.TS. Phạm Văn Chương trao đổi với 2 giáo sư Đại học Goettingen

Toàn cảnh buổi làm việc