Cuộc thi “Rung chuông vàng VNUF – 2023”

Thời gian: 7h30, ngày 14 tháng 9 năm 2023; Địa điểm: Giảng đường G5 – Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần: BCH Đoàn Trường, BCH Hội Sinh viên Trường; BCH Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường; Ban Chủ nhiệm các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn Hội; tân sinh viên k68.

Thời gian: 7h30, ngày 14 tháng 9 năm 2023;

Địa điểm: Giảng đường G5 – Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần:

BCH Đoàn Trường, BCH Hội Sinh viên Trường; BCH Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường; Ban Chủ nhiệm các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn Hội; tân sinh viên k68.