Cuộc họp Ban chấp hành Công đoàn trường

Ngày 13/3/2014, Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Lâm nghiệp đã họp đánh giá kết quả thực hiện năm học 2013 – 2014 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tiếp theo dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Công đoàn trường.

Thay mặt cho BCH công đoàn, đ/c Nguyễn Văn Quân đã báo cáo một số kết quả đạt được trong công tác Công đoàn thời gian qua: Công đoàn trường đã tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đảng uỷ, Công đoàn trường và các Công đoàn bộ phận trong trường tới toàn thể cán bộ CNVC và người lao động trong trường. Bên cạnh đó công tác giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cũng được cán bộ viên chức thực hiện nghiêm túc; các tiểu ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tại cuộc họp Chủ tịch Công đoàn trường cũng yêu cầu Công đoàn các khoa, bộ phận tổ chức giao ban thường xuyên để phổ biến các qui chế, qui định và văn bản đến toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị; các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú năm 2014. Để cán bộ Công đoàn các đơn vị có thêm kinh nghiệm trong việc hoạt động, trong thời gian tới Công đoàn trường sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn, dự kiến trong tháng 4 năm 2014.

Toàn cảnh cuộc họp