Công văn Về việc hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai thực hiện hệ thống hỗ trợ phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19: XEM CHI TIẾT

Truy cập bằng thiết bị di động theo đường dẫn https://antoancovid.vn/