Cố vấn Chương trình Lâm nghiệp của JICA thăm và làm việc tại trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 11/4/2014, ông INOUE, Cố vấn Chương trình Lâm nghiệp của JICA đã thăm và làm việc tại trường Đại học Lâm nghiệp.

PGS.TS. Phạm Văn Điển, Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các khoa chuyên môn, phòng, ban đã tiếp ông  INOUE.

Tại cuộc họp hai bên đã bàn về các cơ hội hợp tác để xây dựng, phát triển các chương trình nghiên cứu, xin các nguồn vốn ODA, JICA và các tổ chức quốc tế khác.

Sau khi trao đổi, phía JICA sẽ hỗ trợ trường Đại học Lâm nghiệp các tình nguyện viên, chuyên gia tư vấn để bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Lâm nghiệp. JICA cam kết hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức hội thảo quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Lâm nghiệp.

PGS.TS. Phạm Văn Điển, Phó Hiệu trưởng tặng quà lưu niệm cho ông INOUE

Chụp ảnh lưu niệm