Cơ sở 2 – Đại học Lâm nghiệp Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm lâm năm 2014 tại Lâm Đồng

Thực hiện nhiệm vụ Đào tạo bồi dưỡng công chức kiểm lâm năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và PTNT giao, kế hoạch đào tạo đã được Giám đốc phê duyệt, ngày 12 tháng 5 năm 2014 Cơ sở 2 – Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm lâm tại Vườn quốc gia Biduop-Núi Bà tỉnh Lâm Đồng.

Thầy Lê Hồng Việt phổ biến kế hoạch học tập

Dự khai giảng lớp học có thầy Phạm Bá Hanh, Phó giám đốc Cơ sở 2, thầy Lê Hồng Việt, Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng công chức Kiểm lâm, quý thầy cô tham gia giảng dạy lớp. Về phía Vườn quốc gia Biduop-Núi Bà có ông Đỗ Văn Ngọc, Phó Giám đốc, ông Nguyễn Hữu lâm, Phó Hạt trưởng Hat kiểm lâm, lãnh đạo một số phòng ban, Về phía Chi cục Kiểm lâm Lâm đồng có ông Nguyễn Khang Thiên, Chi cục trưởng cùng toàn thể 60 học viên lớp học.

Thầy Phạm Bá Hanh phát biểu khai giảng lớp học

Thầy Phạm Bá Hanh trình bày khái quát về tình hình tổ chức đào tạo của Cơ sở 2 cũng như của Trung tâm đào tạo bồi dưỡng công chức kiểm lâm hiện nay, Những nhiệm vụ của Trung tâm theo quyết định số Quyết định số 2332/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, những yêu cầu đặt ra cho việc tổ chức lớp học, giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kiểm lâm, các giảng viên hướng dẫn và học viên tham gia lớp học.

Ông Nguyễn Khang Thiên, thay mặt lãnh đạo Chi cục kiểm lâm Lâm Đồng phát biểu về tầm quan trọng, ý nghĩa lớp tập huấn cho lực lượng kiểm lâm tỉnh nhà, động viên, nhắc nhở anh chị em học viên cố gắng học tập nhằm củng cố, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ tỉnh giao.

Ông Đỗ Văn Ngọc thay mặt lãnh đạo Vườn quốc gia Biduop-Núi Bà cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho công chức kiểm lâm thuộc Vườn và Chi cục được tham gia lớp học, chỉ đạo cán bộ trong việc phối hợp với nhà trường tổ chức triển khai các điều kiện về cơ sở phục vụ ăn ở, học tập, thực tập cho lớp học, động viên nhắc nhở học viên thực hiện tốt kế hoạch học tập, những quy định của lớp.

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm lâm tại Vườn quốc gia Biduop-Núi Bà tỉnh Lâm Đồng.

Thầy Lê Hồng Việt phổ biến kế hoạch học tập, nội quy, công tác tổ chức lớp, trong đó nhấn mạnh: Mỗi học viên phải đảm bảo đủ thời gian học, tham gia và đạt trong kỳ thi các học phần, trong quá trình học học viên được cấp toàn bộ tài liệu học tập và được Giám đốc Cơ sở 2 cấp chứng chỉ nếu hoàn thành khoá học.

Sau phần khai giảng lớp học được tổ chức học ngay theo kế hoạch.