Chuyến thăm và làm việc của ông GOSEKI KAZUGIRO – Chuyên gia JICA- Cố vấn trưởng dự án SUBFORM-NOW

Chiều ngày 03/08/2012, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với ông GOSEKI KAZUGIRO- Chuyên gia JICA – Cố vấn trưởng dự án SUBFORM –NOW.

Đón tiếp ông GOSEKI KAZUGIRO có thầy Trần Văn Chứ, Phó hiệu trưởng nhà trường, phòng KHCN&HTQT, đoàn thanh niên và hội sinh viên.

Hai bên đã  trao đổi và thảo luận về khả năng hợp tác giữa sinh viên tình nguyện của Đại học Lâm nghiệp Việt Nam với dự án JICA “Quản lý rừng đầu nguồn Tây Bắc” (viết tắt là SUBFORM- NOW) trong việc giám sát các hoạt động của dự án tại thôn, bản ở tỉnh Điện Biên.Kế hoạch cụ thể sẽ được hai bên cùng thảo luận và thống nhất.

Buổi tiếp và làm việc của nhà trường với ông GOSEKI KAZUGIROđược tổ chức một cách thân mật và đã thành công tốt đẹp. Đây là một cơ hội tốt cho việc mở rộng và phát triển các mối quan hệ và hợp tác của nhà trường với các đối tác Nhật Bản.