Chương trình trao đổi học thuật và nghiên cứu với Trường Đại học Chiết Giang, Trung Quốc

Ngày 24/7/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với Trường Đại học Chiết Giang, Trung Quốc về trao đổi học thuật và nghiên cứu hợp tác giữa hai bên.

Tham dự có PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng phòng Đào tạo; PGS. TS. Lê Xuân Phương- Viện trưởng viện công nghiệp gỗ, TS. Nguyễn Thị Xuân Hương – Trưởng bộ môn Quản trị doanh nghiệp cùng cán bộ giảng viên Khoa quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, viện Công nghiệp gỗ, sinh viên Chương trình thạc sỹ Lâm nghiệp quốc tế; Cán bộ Tập đoàn Giáo dục Toàn cầu GES.

Về phía Trường Đại học Chiết Giang, Trung Quốc có bà Jiang Yizheng – Phòng Hợp tác quốc tế làm trưởng đoàn và 20 sinh viên của Nhà trường.

Mở đầu buổi làm việc, đại diện hai bên đã giới thiệu một cách khái quát về lịch sử phát triển Nhà trường, đặc biệt các chương trình hai bên có thể hợp tác cùng nhau trong đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên.

PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – giới thiệu về Nhà trường

Bà Jiang Yizheng Trường Đại học Chiết Giang phát biểu

Tại buổi làm việc cán bộ và sinh viên được nghe 04 bài trình bày của các giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp: TS. Nguyễn Thị Xuân Hương – Chính sách Lâm nghiệp Việt Nam; PGS. TS. Cao Quốc An – Tổng quan ngành chế biến lâm sản Việt Nam; PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Đa dạng hệ thực vật Việt Nam; PGS.TS. Lê Xuân Phương – Phát triển Tre luồng Việt Nam.

Trong không khí cởi mở, các giảng viên, chuyên gia cùng học viên và sinh viên đã trao đổi sôi nổi các vấn đề đã đưa ra, các chuyên gia đã dành thời gian để trả lời nhiều câu hỏi của cán bộ, học viên và sinh viên.

TS. Nguyễn Thị Xuân Hương trình bày chính sách Lâm nghiệp Việt Nam

PGS.TS. Cao Quốc An trình bày công nghệ chế biến lâm sản tại Việt Nam

PGS. TS. Hoàng Văn Sâm trình bày về đa dạng thực vật Việt Nam

PGS.TS. Lê Xuân Phương trình bày phát triển tre luồng Việt Nam.

Chiều cùng ngày đoàn Trường Đại học Chiết Giang đã thăm quan phòng thí nghiệm Viện Công nghiệp gỗ, thăm rừng nghiêm cứu nghiệm của Nhà trường.

Thăm phòng thí nghiệm Viện Công nghiệp gỗ

Thăm quan và khảo sát nghiêm cứu thực địa tại Rừng thực nghiệm núi Luốt

Trao chứng chỉ cho sinh viên Trường Đại học Chiết Giang, Trung Quốc