Chương trình hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2012-2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP           PHÒNG KHCN & HTQT    CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2012 – 2013 Ngày 08 tháng 6 năm 2013 Thời gian Nội dung Thực hiện 7H00 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức 7h30 Văn nghệ chào mừng Đoàn thanh niên…

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

        PHÒNG KHCN & HTQT

 

 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

NĂM HỌC 2012 – 2013

Ngày 08 tháng 6 năm 2013

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

7H00

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

7h30

Văn nghệ chào mừng

Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

8h00

Khai mạc và giới thiệu đại biểu

Ông Bùi Thế Đồi – Trưởng phòng KHCN&HTQT

8h10

Báo cáo tổng kết hoạt động KHSV năm học 2012-2013 và kế hoạch năm học  2013-2014

Ông Bùi Thế Đồi – Trưởng Phòng KHCN&HTQT

8h30

Báo cáo các công trình NCKH điển hình (04 công trình, mỗi công trình 20 phút)

Tổ tư vấn: PGS.TS. Bế Minh Châu; TS.Trần Quang Bảo; ThS. Bùi Văn Thắng; ThS. Nguyễn T.H. Gấm và ThS. Nguyễn T.B. Hảo

9h50

Giải lao, xem giới thiệu kết quả NCKH của 25 nhóm được giải cấp trường năm học 2012-2013

Toàn thể Hội nghị

10h15

Phát biểu của Lãnh đạo Trường

Đại diện BGH

10h25

– Tham luận của đại diện GVHD,

– Tham luận của đại diện nhóm SV đoạt giải “Tài năng Khoa học trẻ năm 2012”

– ThS. Nguyễn Thị Hồng Gấm

– SV. Lê Thái Sơn – K54 QLTNR

 

10h35

Thảo luận chung

Toàn thể Hội nghị

10h45

Công bố và trao quyết định khen thưởng các cấp

– Khen thưởng SV: ThS. Nguyễn Sỹ Hà – Phó trưởng phòng CT-CTSV
– Khen thưởng GV: ThS. Vũ Đăng Tuệ – P.Trưởng phòng TCCB

11h30

Bế mạc và phát động phong trào NCKHSV năm học 2013 – 2014

Ông Bùi Thế Đồi – Trưởng Phòng KHCN&HTQT

 BAN TỔ CHỨC