Chương trình học bổng Thạc sỹ tại Anh – Chevening

Chương trình học bổng Thạc sỹ tại Anh – Chevening đã mở đợt nhận hồ sơ năm học 2020-2021. Để góp phần củng cố nguồn nhân lực của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và ĐMST. Một số thông tin về Chevening: – Hình thức: Học bổng toàn phần cho…

Chương trình học bổng Thạc sỹ tại Anh – Chevening đã mở đợt nhận hồ sơ năm học 2020-2021. Để góp phần củng cố nguồn nhân lực của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và ĐMST. Một số thông tin về Chevening:

– Hình thức: Học bổng toàn phần cho bậc thạc sĩ trong 1 năm tại bất kì trường Đại học nào tại Vương quốc Anh. Bên cạnh số lượng học bổng thường niên (gần 30 suất/năm), năm nay chương trình Chevening sẽ cung cấp thêm 10 suất học bổng cho các sinh viên lựa chọn theo học tại xứ Wales.

– Lĩnh vực học: không giới hạn

– Phương thức ứng tuyển: ứng tuyển trực tiếp tại cổng điện tử www.chevening.org/vietnam<http://www.chevening.org/vietnam>

– Thời gian ứng tuyển: 5/8 – 5/11/2019

Điều kiện ứng tuyển rất linh hoạt của Chevening:

– Ứng viên chỉ cần xác định rõ 3 khóa học tại thời điểm nộp hồ sơ học bổng;

– Chưa cần hoàn thành các điều kiện về tiếng Anh và thư mời nhập học của trường vào ngày 5/11. Những điều kiện này sẽ cần được đáp ứng đầy đủ vào tháng 7/2020 sau khi kết thúc vòng phỏng vấn.

Đại sứ quán Anh sẽ tổ chức ngày hội thông tin tại Hà Nội (ngày 24/8) và thành phố Hồ Chí Minh (ngày 25/8) để tư vấn trực tiếp cho các ứng viên.

– Tại Hà Nội: https://bit.ly/2ZHwUsR

– Tại thành phố Hồ Chí Minh: https://bit.ly/2ZGJM2w

Trong trường hợp gặp vấn đề kĩ thuật, ứng viên có thể gửi email tới địa chỉ vietnam@chevening.org <mailto:vietnam@chevening.org> để nhận được trợ giúp. Đối với những vấn đề khác liên quan đến Chevening, ứng viên có thể liên hệ với Ban Điều phối Học bổng Chevening qua địa chỉ chevening.vietnam@ukinvietnam.com<mailto:chevening.vietnam@ukinvietnam.com>.