Chương trình học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt nam năm học 2017-2018

Chương trình học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam dành cho tất cả các sinh viên Việt Nam mong muốn theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ 2 hoặc Tiến sĩ trong các trường đại học và các trường lớn của Pháp.

1. Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm:

– Khoa học cơ bản

– Đào tạo kỹ sư

– Kinh tế và quản lý

– Luật

2. Các điều kiện để xin học bổng:

Các ứng viên phải có quốc tịch Việt Nam, dưới 40 tuổi ở thời điểm nộp hồ sơ xin học bổng.

Các thí sinh ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam, các tổ chức dân sự, các cơ quan Nhà nước hay tư nhân đều có thể nộp hồ sơ.

3. Học bổng được cấp trong thời gian như sau:

– 12 tháng đối với trình độ thạc sĩ

– 36 tháng đối với trình độ tiến sĩ

4. Các quyền lợi của học bổng

Các sinh viên được hưởng học bổng của Chương trình học bổng Excellence nhận được sinh hoạt phí hàng tháng là 615 euros cho Thạc sĩ 2 và 1060 euros cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ, bên cạnh đó còn được hưởng bảo hiểm xã hội trực tiếp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm bổ sung và bảo hiểm trách nhiệm dân sự).

Sinh viên học bổng được hưởng quy chế dành cho sinh viên được nhận học bổng của chính phủ Pháp và được miễn phí làm thị thực và phí ghi danh cũng như học phí trong các trường đại học tại Pháp. Hơn nữa, ngay khi tới Pháp, các sinh viên này sẽ được Campus France hỗ trợ tìm nhà ở nhưng phải trả toàn bộ hoặc một phần chi phí.

Đối với những sinh viên đi học Tiến sĩ, Đại sứ quán Pháp sẽ tặng một vé máy bay quốc tế khứ hồi giữa Việt Nam và Pháp.

5. Lựa chọn thí sinh được nhận học bổng

Đầu tiên, việc lựa chọn các thí sinh dựa trên việc xét duyệt hồ sơ và bước thứ hai sẽ là phỏng vấn đối với những hồ sơ được chọn.Quyết định lựa chọn cuối cùng thuộc về Đại sứ quán Pháp sau khi đã cân nhắc các điều kiện đầu vào cũng như thời gian học của sinh viên tại Pháp.

6. Lịch xét duyệt

– Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 06/01/2017

– Phỏng vấn các thí sinh đã được lựa chọn qua vòng xét chọn hồ sơ: tháng 3/2017

– Thông báo kết quả: Kể từ cuối tháng 4/2017

Quy định của chương trình học bổng Excellence và mẫu tờ khai xin học bổng có thể tải từ trang web của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam: www.ambafrance-vn.org.

Danh sách các thí sinh được nhận học bổng sẽ được công bố cuối tháng 4/2017 trên trang web của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Đại sứ quán Pháp sẽ liên lạc với từng thí sinh được nhận học bổng.Hội đồng xét duyệt thảo luận, thống nhất để đưa ra quyết định cuối cùng và phù hợp.

http://vied.vn/vi/

 

Nguồn: Phòng HTQT