Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Australia.

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Australia.

Học bổng này cũng cung cấp cơ hội cho công dân Australia học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở nước ngoài.

Để nộp đơn hoặc có thêm thông tin, truy cập https://internationaleducation.gov.au/Endeavour

Học bổng Endeavour bậc Sau Đại học (Endeavour Postgraduate Scholarships)

– Thạc sĩ: Trị giá học bổng 140.500 đô la Australia

– Tiến sĩ : Trị giá học bổng  272.500 đô la Australia

– IELTS 6.5 hoặc tương đương

– Thời gian học tâp/ nghiên cứu là 2 năm cho khóa Thạc sĩ, và 4 năm cho Tiến sĩ

Học bổng Endeavour Nghiên cứu Ngắn hạn (Endeavour Research Fellowships)

– Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài Thạc sỹ, Tiến sỹ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu Sau Tiến sỹ

– Thời gian nghiên cứu từ 4 – 6 tháng ở Australia

– IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)

– Trị giá học bổng: 24.500 đô la Australia 

Học bổng Endeavour dành cho Các nhà Quản lý (Endeavour Executive Fellowships)

– Chương trình phát triển chuyên môn

– Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1 – 4 tháng ở Australia

– IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)

– Trị giá học bổng: 18.500 đô la Australia

Đặc điểm của Học bổng Endeavour:

– Không hạn chế độ tuổi

– Dành cho các ngành nghề, lĩnh vực

– Nộp hồ sơ trực tuyến

– Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia

Chương trình Học bổng Endeavour niên khoá 2018 nhận hồ sơ đến hết 30 tháng 6 năm 2017.

Các câu hỏi cần giảiđáp vui lòngliên hệ: Email: endeavour@education.gov.au