Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng VNUF – 2023”

Thời gian: 7h30 ngày 10 tháng 11 năm 2023; Địa điểm: Giảng đường G5, Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần: BCH Đoàn Trường, BCH Hội Sinh viên Trường; BCH các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc; BCH các Chi đoàn, BCH các Chi hội toàn trường; các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn Hội; Cán…

Thời gian: 7h30 ngày 10 tháng 11 năm 2023;

Địa điểm: Giảng đường G5, Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần: BCH Đoàn Trường, BCH Hội Sinh viên Trường; BCH các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc; BCH các Chi đoàn, BCH các Chi hội toàn trường; các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn Hội; Cán bộ và học sinh, sinh viên quan tâm tham gia.