Chương trình giao lưu, đối thoại và giới thiệu việc làm sinh viên

“Đồng hành với sinh viên trong nghề nghiệp và việc làm” là một nội dung trong phong trào “4 đồng hành với thanh niên về lập thân, lập nghiệp” mà tuổi trẻ Trường Đại học Lâm nghiệp tiếp tục đề ra tại Đại hội đại biểu lần thứ XXIII.

19h30 ngày 16/02/2012 tại Hội trường lớn G6, trên 800 sinh viên đã tới dự Chương trình giao lưu, đối thoại và giới thiệu việc làm do Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường phối hợp với Công ty TNHH DK ENC Việt Nam tổ chức.

Chương trình đợt này nhằm tuyển chọn 80 nữ sinh viên làm Caddy (hướng dẫn, hỗ trợ khách chơi golf và làm việc tại sân golf Sky Lake).
Ông Ha Jang Soo, đại diện Lãnh đạo sân golf Sky Lake của Công ty và bà Kim, đại diện bộ phận tuyển dụng đã giới thiệu toàn cảnh về sân golf và nhu cầu việc làm của Công ty.
Buổi giao lưu, đối thoại diễn ra hết sức cởi mở. Trên 250 bản đăng ký của sinh viên đã được tiếp nhận ngay trong đêm giao lưu. Công ty sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên đến hết ngày
21/02/2012 (qua Văn phòng Đoàn, Hội Sinh viên trường) và tổ chức phỏng vấn vào ngày 22/02/2012 tại Trường Đại học Lâm nghiệp.