Chương trình công tác Đoàn và phong trào TN năm học 2010-2011

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 53 -CTr/ĐT   Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2010     CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2010-2011   Năm học 2010-2011 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 53 -CTr/ĐT

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2010

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2010-2011

 

Năm học 2010-2011 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XIII và Đại hội Đoàn trường lần thứ XXII; năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Căn cứ chương trình công tác năm học 2010-2011 của Thành đoàn Hà Nội, điều kiện thực tế của phong trào thanh niên trong Trường, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2010-2011 với chủ đề:

“Tự hào truyền thống – Làm chủ tương lai”

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác“; tập trung xây dựng, phát hiện, nhân rộng những tấm gương thanh niên, sinh viên học tập và làm theo lời Bác.

2. Tuyên truyền, giáo dục trong thanh niên, sinh viên về lịch sử, truyền thống văn hóa Thăng Long – Hà Nội, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; cụ thể hóa 2 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của đối tượng; Triển khai phong trào “Tôi yêu Hà Nội“, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” trong đoàn viên, thanh niên.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ, đóng góp nhiều ý tưởng sáng tạo; tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên.

5. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng chi đoàn. Xây dựng phương thức hoạt động Đoàn phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.

6. Đẩy mạnh và đi vào chiều sâu công tác Rèn luyện đoàn viên và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cuộc vận động Xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới  với 5 tiêu chí và cuộc vận động Sinh viên 5 tốt do Trung ương Hội Sinh viên VN phát động.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% các chi đoàn, liên chi đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”.

2. Mỗi chi đoàn, liên chi đoàn có ít nhất 01 công trình, phần việc, hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3. 100% chi đoàn, liên chi đoàn thực hiện có hiệu quả Tháng Thanh niên; tham gia tốt phong trào hiến máu tình nguyện.

4. 100% liên chi đoàn tổ chức ít nhất 01 hoạt động sáng tạo gắn với chuyên môn.

5. 100% chi đoàn, liên chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, nếp sống, ý thức công dân

1.1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” gắn với kỷ niệm 80 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

– Triển khai các giải pháp cụ thể thực hiện nội dung giai đoạn 2 cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác“, trong đó tập trung học và làm theo Bác: Tinh thần tự học, học suốt đời, học thực chất, học đi đôi với hành.

– Tổ chức học tập chuyên đề, tổ chức xem, trao đổi, toạ đàm và nghe nói chuyện về quan điểm chỉ đạo của Bác và của Đảng đối với công tác thanh niên, vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

– Xây dựng mô hình chi đoàn làm theo lời Bác, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, sinh viên làm theo lời Bác.

– Triển khai thực hiện Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thủ đô” gắn với các tiết sinh hoạt chung của trường, của chi đoàn.

1.2. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; coi trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân trong nhà trường

– Đổi mới, đa dạng hoá các hình thức giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chương trình công tác của ngành Giáo dục và Đào tạo, của Đoàn tới đoàn viên, sinh viên, trong đó tập trung giới thiệu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tổ chức hình thức thi phù hợp về những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận động đoàn viên, sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào năm 2011.

– Phối hợp tổ chức tốt "Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên" đầu năm, đầu khoá học. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu lôi kéo, dụ dỗ thanh niên, sinh viên vào các hoạt động bất hợp pháp. Hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” của ngành Giáo dục và Đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chống tiêu cực trong học tập, thi và kiểm tra.

– Tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ, kỷ niệm: 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 61 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 36 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… bằng các hoạt động: tổ chức gặp mặt truyền thống, giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; tổ chức “Hành trình đến với bảo tàng, đến với các địa danh lịch sử“, “Hành trình theo chân Bác“, góp ý văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

– Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội và các hành vi tiêu cực trong học đường. Tổ chức phong phú các hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống, ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật, tổ chức tuyên truyền giáo dục về luật giao thông và văn hóa giao thông, khuyến khích sinh viên sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc xe đạp, bảo vệ môi trường, ý thức và trách nhiệm công dân, khả năng làm chủ bản thân và tinh thần tương thân, tương ái.

– Tổ chức các hoạt động tư vấn về tâm sinh lý, giới tính, tình bạn, tình yêu; hỗ trợ nâng cao kỹ năng hoạt động xã hội, như: kỹ năng nói, viết, ứng xử, làm việc nhóm, đề kháng với các hành vi tiêu cực, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu; giúp đoàn viên thanh niên có định hướng đúng đắn thẩm mỹ, về giá trị xã hội… Tăng cường đối thoại với thanh niên về các vấn đề mà thanh niên quan tâm.

– Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhu cầu nguyện vọng của sinh viên; Định hướng tư tưởng cho thanh niên sinh viên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet.

1.3. Triển khai sâu rộng phong trào Tôi yêu Hà Nội” và các hoạt động giáo dục truyền thống gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

– Tổ chức triển khai sâu rộng phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với các nội dung: Xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; Chung tay xây dựng Thủ đô xanh – sạch – đẹp; Tham gia đảm bảo an toàn giao thông , xung kích giữ gìn văn minh đô thị.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, thi tìm hiểu, liên hoan văn nghệ, các công trình, phần việc thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội“.

– Động viên đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia các Tour du lịch khám phá về truyền thống văn hóa, lịch sử của Thăng Long – Hà Nội, đặc biệt là gói du lịch “Tôi yêu Hà Nội” do Thành đoàn phối hợp triển khai.

2. Cụ thể hóa 2 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

2.1. Phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội”

– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học; tổ chức các cuộc thi sáng tạo, các cuộc thi Olympic môn học; cổ vũ, động viên sinh viên đề xuất các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, giải pháp trong học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí, trong hoạt động Đoàn, Hội và nhà trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu và giải trí lành mạnh.

– Phát triển mạnh các hình thức hoạt động câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ môn học, các cuộc thi, hội nghị khoa học, hội nghị học tập; chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên trẻ trong việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp góp phần xây dựng phương pháp làm việc, giảng dạy khoa học, hiệu quả; tổ chức Ngày hội đọc sách, Ngày hội thầy và trò…

– Tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và chương trình Tiếp sức mùa thi, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện thường xuyên gắn với việc đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng trường, lớp xanh – sạch – đẹp, ký túc xá văn minh, giảng đường văn hoá; tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với địa bàn dân cư; duy trì các “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh“, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa“, “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc.

– Thực hiện có hiệu quả chương trình “Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông“, trong đó chú trọng các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuyên truyền chống tụ tập, đua xe trái phép, uống rượu, bia khi tham gia giao thông trong sinh viên; tổ chức “Hội thi lái xe mô tô an toàn“, triển khai cuộc vận động “Sinh viên Thủ đô tích cực sử dụng phương tiện công cộng khi tham gia giao thông”, tôn vinh gương người tốt, việc tốt tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

– Nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, quản lý hành chính, tích cực đấu tranh phòng chống tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng hoạt động Đoàn, Hội trong trường. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên trẻ có sáng kiến trong cải cách hành chính..

– Tăng cường cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, về cơ hội, thách thức, kinh nghiệm trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cho sinh viên, cán bộ, giáo viên trẻ trên hệ thống bản tin, phát thanh, thông qua sinh hoạt chuyên đề. 

2.2. Phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

– Tổ chức các diễn đàn, hội thảo về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, ngày hội sáng tạo. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ học thuật, thi Olympic môn học, kiến thức chuyên ngành; tuyên truyền sinh viên khai thác có hiệu quả các nguồn học, tài liệu khoa học trong và ngoài nước.

– Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên vay vốn tín dụng học tập; hỗ trợ sinh viên tiếp cận thông tin khoa học, công nghệ mới; khuyến khích các hình thức sinh viên tự giúp nhau học tốt.

– Duy trì và phát triển các loại quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học, quỹ ý tưởng sáng tạo, các học bổng, giải thưởng; kịp thời tuyên dương, khen thưởng những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, trong công tác Đoàn.

– Phối hợp tổ chức, tuyên truyền “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp“, “Hội chợ việc làm“, xây dựng trang thông tin “Người tìm việc, việc tìm người“. Tích cực tham mưu đề xuất thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả các trung tâm, văn phòng hỗ trợ SV.

– Tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên, như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử văn hóa, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng học tập, nghiên cứu, kỹ năng hoạt động xã hội, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc tập thể, kỹ năng hội nhập… Đưa nội dung nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi đoàn.

3. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng

3.1. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức

– Tuyên truyền sâu rộng và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) của Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa“.

– Nghiên cứu, triển khai thực hiện Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khoá IX liên quan đến công tác tổ chức, bộ máy phù hợp với điều kiện đơn vị, xây dựng phương thức hoạt động Đoàn phù hợp với hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ.

– Mở rộng các loại hình, mô hình, biện pháp thu hút SV vào hoạt động của Đoàn, đặc biệt là mô hình các Câu lạc bộ chuyên ngành, Câu lạc bộ sở thích, các tổ, đội, nhóm.

– Đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt, hoạt động của tổ chức Đoàn, đặc biệt là chi đoàn. Duy trì nề nếp sinh hoạt, coi sinh hoạt chi đoàn là phương thức thu hút, tập hợp đoàn viên thường xuyên và hữu hiệu.

– Làm tốt vai trò nòng cốt chính trị đối với tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên, phối hợp và đảm bảo sự độc lập của tổ chức Hội trong các hoạt động.

3.2. Công tác cán bộ, đoàn viên

– Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

– Tiếp tục tham mưu tốt việc triển khai thực hiện Quyết định số 61/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học.

– Thực hiện công tác phát triển đoàn viên mới, chú trọng đến chất lượng đoàn viên; triển khai tổ chức thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên và công tác quản lý đoàn viên; thực hiện việc nhận xét, đánh giá xếp loại đoàn viên theo quy định. Phối hợp với các cơ sở Đoàn các địa phương tạo điều kiện để sinh viên tham gia sinh hoạt 2 chiều tại nơi cư trú.

3.3. Tham gia xây dựng Đảng

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam“. Tích cực giới thiệu cho Đảng những cán bộ, đoàn viên, hội viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

– Tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu nhà trường tạo cơ chế, chính sách và quan tâm đến công tác thanh niên.

– Tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp và tổ chức Lễ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG CẤP TRƯỜNG

1. Tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;

2. Tổ chức Olympic tiếng Anh năm 2010;

3. Tổ chức, tham gia chương trình Rung chuông vàng” năm thứ V;

4. Tổ chức Giải bóng đá các chi đoàn cán bộ lần thứ VIII;

5. Phối hợp tổ chức Hội diễn văn nghệ thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2010;

6. Phối hợp tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông HSSV năm 2010;

7. Tổ chức Hội chợ Văn hóa ẩm thực lần thứ IV;

8. Tổ chức cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Trường ĐHLN năm 2010;

9. Tổ chức chương trình Chào năm Thanh niên 2011″ (29/12/2010);

10. Triển khai thực hiện Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2011.

Trên đây là chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2010-2011. Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị BCH các liên chi đoàn, các chi đoàn căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị xây dựng và triển khai tốt những nội dung đã đề ra./.

 

Nơi nhận:      

    BTV Thành Đoàn Hà Nội;

   VP, Ban TNTH Thành Đoàn;    để b/c

   BTV Đảng ủy, BGH;                        

   Các liên chi đoàn, chi đoàn TT;

   Website trường;

   Lưu: VPĐT.                                                                                        

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

( Đã ký)

 

 

Nguyễn Vũ Lâm