Chương trình bồi dưỡng kỹ năng và tư vấn việc làm sinh viên

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2013-2014, ngày 11/5/2014, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Chương trình bồi dưỡng kỹ năng và tư vấn việc làm sinh viên năm học 2013-2014.

Đây là chương trình mở đầu cho kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo sinh viên trong Trường.

Phát biểu khai mạc chương trình, thầy Hoàng Ngọc Yên, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên khẳng định: Kỹ năng là hành trang hết sức quan trọng để làm nên thành công của con người. Một người đạt được thành công trong cuộc sống, phải hội tụ đủ kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

Sau 01 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, sinh viên đã được trau dồi, thực hành các kỹ năng như: Kỹ năng củng cố sự tự tin và niềm tin bản thân, kỹ năng xây dựng mục tiêu SMART, kỹ năng phân tích vấn đề SWOT, kỹ năng công kích não (Brainstorimg), kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phỏng vấn, xin việc…

Theo kế hoạch của Nhà trường, chương trình tư vấn việc làm sinh viên còn nội dung hết sức quan trọng do các khoa/viện chủ trì, đó là tổ chức cho sinh viên năm cuối gặp gỡ doanh nghiệp, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên.