Chung kết Hội thi Tiếng hát học sinh, sinh viên lần thứ XIX, năm 2022

Thực hiện kế hoạch văn thể Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2022; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11. Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên lần thứ XIX, năm 2022 “The Voice VNUF – 2022”.

Thời gian: 19h00, ngày 08 tháng 11 năm 2022;

Địa điểm: Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần: Kính mời viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong Trường quan tâm.