Chung kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018

Trong các ngày 25 – 27/10/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam VIFOTEC tổ chức Chung kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 tại Đại học Huế. Trường Đại học Lâm nghiệp có 05 Đề tài tham gia dự thi.

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2018 đã thu hút 389 đề tài nghiên cứu khoa học với tổng số 982 sinh viên từ 88 trường Đại học, Học viện trên cả nước tham gia. Các đề tài dự thi thuộc 6 lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa hoc Y học, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Xã hội, Khoa học Nhân văn.

Ngoài các hoạt động chính bảo vệ đề tài tại các hội đồng chuyên ngành của các nhóm dự thi, còn có các hoạt động Triển lãm sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2018.

Trong số 05 Đề tài tham dự của Trường Đại học Lâm nghiệp, có 01 đề tài đạt giải Ba; 03 đề tài đạt giải Khuyến khích. Các đề tài đều thể hiện tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng trong thực tiễn và hiệu quả kinh tế xã hội.

Đạt được kết quả nêu trên là sự nỗ lực của các nhóm sinh viên và các thầy cô hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, sự quan tâm của các Khoa/Viện và Nhà trường trong các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, góp phần thúc đẩy phong trào NCKH, tinh thần khởi nghiệp của sinh viên, nâng cao chát lượng đào tạo của NCKH trong toàn trường.

Các đại biểu và nhóm đề tài chụp ảnh lưu niệm

Danh sách công trình NCKH sinh viên đạt giải năm 2018:

Stt

Tên đề tài

Họ tên sinh viên tham gia thực hiện đề tài

Ngành học

Giảng viên hướng dẫn

Đạt giải

1

Công nghệ tạo bề mặt siêu kỵ nước cho gỗ Bồ đề bằng phương pháp phủ ZnO

Phạm Văn Duy
Lê Thị Hằng

Chế biến Lâm sản

PGS.TS. Vũ Mạnh Tường

Giải Ba

2

Nghiên cứu khả năng khoáng hóa chất hữu cơ và sự phát thải khí nhà kính dưới đất rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) tại Kỳ Sơn, Hòa Bình

Trần Mạnh Tuấn
Thái Khắc Tú
Hoàng Hồng Huế
Trần Minh Phong

Lâm học

ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng

Giải Khuyến Khích

3

Tuyền chọn chủng Lactobacillus sp. có khả năng sinh tổng hợp axit phenyllactic cao ứng dụng trong bảo quản nông sản – thực phẩm

Nguyễn Thị Phượng
Lê Sỹ Dũng
Vũ Thị Ngọc Hiền

Công nghệ sinh học

TS. Vũ Kim Dung

Giải Khuyến Khích

4

Biến tính vỏ, thân cây dướng (Broussonetia papyrifera) thành vật liệu xử lý ô nhiễm nước

Hoàng Ngọc Khánh
Pham Thị Thu Uyên
Hồ Thị Thủy
Vũ Thị Quế Lâm
Nguyễn Thị Quế

Khoa học môi trường

ThS. Bùi Văn Năng

Giải Khuyến Khích