Chức danh mới

Ngày 15/02/2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ký Quyết định số 86/QĐ-ĐHLN-TCCB về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Minh Hùng, Chuyên viên chính, Phó Trưởng phòng Quản lý Thiết bị và Đầu tư giữ chức Trưởng phòng Quản lý Thiết bị và Đầu tư kể từ ngày 01/3/2012,…

Ngày 15/02/2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ký Quyết định số 86/QĐ-ĐHLN-TCCB về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Minh Hùng, Chuyên viên chính, Phó Trưởng phòng Quản lý Thiết bị và Đầu tư giữ chức Trưởng phòng Quản lý Thiết bị và Đầu tư kể từ ngày 01/3/2012, thay ông Dương Công Thành được nghỉ chế độ hưu trí.

          Căn cứ Quyết định số 935-QĐ/ĐUK ngày 22/02/2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Bí thư Đoàn trường được chuẩn y bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp.

(Nguyễn Chí Lâm, Phòng TCCB)