Chào Tân sinh viên K65

Theo kế hoạch, lịch nhập học cho các Tân sinh viên khóa 65 trúng tuyển vào Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ diễn ra bắt đầu ngày 03/9 tại Hội trường G6. Các ngày tiếp theo Sinh viên nhập học tại phòng 109 tòa nhà A2

Theo kế hoạch, lịch nhập học cho các Tân sinh viên khóa 65 trúng tuyển vào Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ diễn ra bắt đầu ngày 03/9 tại Hội trường G6.

Các ngày tiếp theo Sinh viên nhập học tại phòng 109 tòa nhà A2