Chào mừng 60 năm thành lập Khoa Lâm học (1956 – 2016)

Mọi thông tin liên lạc về lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Lâm học, xin vui lòng liên hệ: – TS. Lê Xuân Trường – Phó Trưởng Khoa Lâm học. – Điện thoại: 0901.776.286. – ThS. Nguyễn Đình Hải – Phó Trưởng Khoa Lâm học. – Điện thoại: 0904.894.566. – Điện thoại cố định: 0433.608.422. – Email: khoalamhoc@gmail.com –…

Mọi thông tin liên lạc về lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Lâm học, xin vui lòng liên hệ:

– TS. Lê Xuân Trường – Phó Trưởng Khoa Lâm học.

– Điện thoại: 0901.776.286.

– ThS. Nguyễn Đình Hải – Phó Trưởng Khoa Lâm học.

– Điện thoại: 0904.894.566.

– Điện thoại cố định: 0433.608.422.

– Email: khoalamhoc@gmail.com

– website: http://lamhoc.vnuf.edu.vn