Đón tiếp Tân sinh viên K65 nhập học chính thức Đợt 2

Theo kế hoạch, lịch nhập học đợt 2 cho các Tân sinh viên khóa 65 trúng tuyển vào Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ diễn ra bắt đầu ngày 10/10

Thành phần tham dự: Ban đón tiếp Sinh viên khóa 65 hệ chính quy theo QĐ số 1499/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

Thời gian: 7h00 thứ 7, ngày 10/10/2020

Địa điểm: Hội trường G6 – Trường Đại học Lâm nghiệp