Các trường tự ý tổ chức thi bị phạt 30 triệu?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Nghị định “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục”, bổ sung nhiều quy định xử phạt mới siết chặt quy trình tuyển sinh, đào tạo.

Cụ thể, với hành vi thông báo tuyển sinh (bằng mọi hình thức) khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng (a); Thông báo tuyển sinh không rõ ràng đầy đủ thông tin theo quy định bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng (b); Thu nhận hồ sơ, tổ chức thi hoặc xét tuyển, triệu tập thí sinh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép bị phạt từ 20 – 30 triệu đồng; Tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh không đúng quy định bị phạt từ 30 – 50 triệu đồng (c).

Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm quy định tại Điều này là: Tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn 01 năm nếu vi phạm lần đầu và không thời hạn nếu tái phạm đối với vi phạm quy định tại điểm (a) và (b); Buộc bổ sung đầy đủ thông tin về tuyển sinh hoặc chấm thông báo tuyển sinh do hành vi vi phạm quy định; Khấu trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm sau số thí sinh xác định không đúng nếu vi phạm điểm (c).

Sẽ có thêm các quy định nhằm siết chặt quy trình tuyển sinh?

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định này cũng đề cập tới các biện pháp xử phạt hành vi vi phạm tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp vượt quá chỉ tiêu số lượng so với chỉ tiêu đã được thông báo hoặc được giao. Cụ thể: Phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm tuyển vượt từ 5% đến dưới 10% so với chỉ tiêu số lượng đã được thông báo hoặc được giao; Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng với hành vi vi phạm tuyển vượt quá từ 10 – 15% so với chỉ tiêu số lượng đã được thông báo hoặc được giao; Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng nếu tuyển vượt quá từ 15% đến dưới 20% chỉ tiêu số lượng đã được thông báo hoặc được giao; Phạt 20 – 50 triệu đồng nếu vi phạm tuyển vượt quá từ 20% trở lên chỉ tiêu số lượng đã được thông báo hoặc được giao.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng đề nghị các mức phạt đối với hành vi thành lập cơ sở giáo dục không đúng quy định: Từ 10 – 20 triệu đồng với hành vi thành lập các trung tâm ôn luyện văn hoá, cơ sở giáo dục mầm non; Từ 20 – 30 triệu đồng với hành vi thành lập cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp; Từ 30 – 50 triệu đồng với hành vi thành lập trường cao đẳng; Từ 50 – 100 triệu đồng với hành vi thành lập trường đại học.

 

 

Cơ sở vị phạm còn bị tịch thu tang vật và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 1 năm; Buộc giải thể cơ sở giáo dục, chấm dứt hoạt động giáo dục, trả lại cho người học số tiền đã thu…