Các ngành tuyển sinh bậc Đại học năm 2014 của Trường Đại học Lâm nghiệp

1. NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN Kỹ sư ngành công nghệ chế biến lâm sản (Forest product technology) được trang bị các kiến thức và kỹ năng về: thiết kế, quản lý và tổ chức vận hành dây chuyền công nghệ chế tạo, sản xuất các sản phẩm gỗ, vật liệu gỗ và…

1. NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

Kỹ sư ngành công nghệ chế biến lâm sản (Forest product technology) được trang bị các kiến thức và kỹ năng về: thiết kế, quản lý và tổ chức vận hành dây chuyền công nghệ chế tạo, sản xuất các sản phẩm gỗ, vật liệu gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Tổ chức các hoạt động kinh doanh gỗ, đồ mộc và các loại lâm sản khác.

 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: kỹ sư phụ trách công nghệ, thiết kế và sản xuất đồ gỗ; quản lý kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp chế biến gỗ, tre, nứa, song mây và lâm đặc sản khác; các Viện nghiên cứu, đào tạo thuộc lĩnh vực Công nghiệp chế biến lâm sản.

Mã ngành: D540301                          Khối thi: A,A1,B                               

2. NGÀNH CÔNG THÔN

Kỹ sư ngành Công thôn (Industry for Rural Development) được đào tạo về thiết kế, chỉ đạo thi công, quản lý sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô vừa và nhỏ; thiết kế, tổ chức vận hành dây chuyền công nghệ khai thác – chế biến- bảo quản nông lâm sản; thiết kế cải tiến, sử dụng, sửa chữa máy và thiết bị cơ điện.

Vị trí việc làm: Các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp về lĩnh vực xây dựng công trình, lĩnh vực cơ khí và khai thác chế biến bảo quản nông lâm sản; Các công ty tư vấn thiết kế, xây dựng công trình.        

Mã ngành: D510210                          Khối thi:A,A1

3. NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT

Kỹ sư ngành Thiết kế nội thất (Furniture and Interior Design) được trang bị kiến thức và kỹ năng về các lĩnh vực: Thiết kế, chế tạo đồ gỗ và nội thất; Thiết kế và tổ chức thi công các không gian nội thất nhà ở và không gian nội thất công cộng.

Vị trí việc làm: Các công ty thiết kế và thi công các công trình nội thất nhà ở và công cộng; các cơ quan quản lý và các tổ chức kinh tế xã hội hoạt động liên quan đến các dự án về nội thất.       

Mã ngành:D210405               Khối thi: A,V

4. NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (Civil Engineering) được đào tạo về lĩnh vực: Thiết kế, tổ chức thi công các công trình Xây dựng cơ bản; Quản lý sử dụng các công trình xây dựng cơ bản.

Vị trí việc làm: các công ty Xây dựng, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát thi công các công trình  xây dựng; các cơ quan quản lý về xây dựng cơ bản.

Mã ngành:D580201                          Khối thi: A,V

5. NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Kỹ sư ngành Kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering) được đào tạo kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực: Nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, bảo trì, vận hành, sửa chữ, quản lý các thiết bị cơ khí và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí;

Vị trí việc làm: Các nhà máy cơ khí, các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa cơ khí, các trạm đăng kiểm, các đơn vị quản lý về kỹ thuật ô tô, các Viện nghiên cứu, các trường đào tạo về cơ khí.

Mã ngành:D520103                           Khối thi: A,A1                                   

6. NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

Kỹ sư ngành Hệ thống thông tin (Information systems), được đào tạo về lĩnh vực nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, thiết kế, xây dựng, quản trị các hệ thống thông tin phục vụ cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ.

Vị trí việc làm: cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin; lập trình, quản trị hệ thống công nghệ thông tin, quản lý các dự án về CNTT trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Mã ngành:D480104                           Khối thi: A,A1,D1

7. NGÀNH LÂM SINH

Kỹ sư ngành Lâm sinh (silviculture) được đào tạo về lĩnh vực sinh thái tài nguyên và môi trường, thiết kế, chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng và phát triển rừng, điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng tài nguyên, thiên nhiên và môi trường; nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp.

Vị trí việc làm: Các cơ quan quản lý Nhà nước về nông lâm nghiệp, cơ quan kiểm lâm, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, các công ty lâm nghiệp, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về lâm nghiệp, sinh thái, tài nguyên và môi trường.

Mã ngành:D620205                           Khối thi: A,A1,B

8. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên rừng (Forestry Recources and Environment Management – FREM) được đào tạo chuyên về lĩnh vực quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường. Kỹ sư có kỹ năng kiến thức về xây dựng, tổ chức thực hiện phương án quản lý tài nguyên rừng, quản lý lưu vực, quản lý môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, thực thi luật pháp, chính sách trong lĩnh vực bảo vệ rừng.

Vị trí việc làm: Các quan Kiểm lâm, các vườn quốc gia, các khu bảo tồn, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng…

 Mã ngành: D620211                         Khối thi: A,A1,B

9. NGÀNH LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ

Kỹ sư ngành Lâm nghiệp đô thị (Urban Forestry) được đạo tạo chuyên về lĩnh vực quy hoạch, thiết kế, quản lý, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển các công trình cây xanh đô thị.

Vị trí việc làm: Các cơ quan quy hoạch, thiết kế xây dựng và phát triển đô thị; Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực cây xanh đô thị và môi trường, các công ty công viên và cây xanh đô thị, vườn thực vật, vườn quốc gia, khu du lịch, các khu danh thắng, di tích, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và tư vấn, chuyển giao công nghệ về lâm nghiệp đô thị.

Mã ngành: D620202                          Khối thi: A,B,V         

10. NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Cử nhân ngành Khoa học môi trường (Environmental sciences) được trang bị các kỹ năng điều tra khảo sát, phân tích đánh giá hiện trạng môi trường; các kiến thức công nghệ môi trường (công nghệ xử lý khí thải, chất thải rắn, nước và nước thải đô thị và khu công nghiệp, chất thải nguy hại); Kỹ năng quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, đánh giá tác động môi trường, quản lý các dự án môi trường.

Vị trí việc làm: Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực môi trường, lực lượng cảnh sát môi trường, các cơ quan đào tạo, nghiên cứu về môi trường.

Mã ngành: D440301              Khối thi: A,A1,B                               

11. NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Kỹ sư ngành Công nghệ sinh học (Biotechnology) được trang bị kiến thức cơ sở về hóa sinh học, vi sinh vật học, sinh học tế bào, sinh học phân tử, thiết bị công nghệ sinh học, ứng dụng những kỹ thuật hiện đại trong CNSH như kỹ thuật di truyền, kỹ thuật vi sinh, công nghệ enzim và protein…

Vị trí việc làm: Các cơ sở nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ sở nghiên cứu, cải thiện giống cây trồng vật nuôi, các cơ sở sản xuất chế phẩm sinh học dùng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản; bảo quản, chế biến Lâm-Nông sản và xử lý ô nhiễm môi trường bằng các biện pháp sinh học, các nhà máy chế biến thực phẩm, các nhà máy sản xuất các sản phẩm lên men, các nhà máy sản xuất các chất kích thích sinh trưởng, kháng sinh, vitamin, axit amin và các nhà máy có ứng dụng sản phẩm công nghệ sinh học như mỹ phẩm, dệt, giấy, thuộc da.

Mã ngành: D420201                          Khối thi: A,B             

12. NGÀNH KHUYẾN NÔNG

Kỹ sư ngành Khuyến nông (Extension and rural development) được trang bị kỹ năng và  kiến thức về tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động khuyến nông (tuyên truyền, đào tạo, nghiên cứu), tổ chức thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật công nghệ và tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến hộ gia đình và cộng đồng.

Vị trí việc làm: Cơ quan chuyên ngành khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nông – lâm nghiệp, các Ban quản lý dự án phát triển nông thôn, các tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

Mã ngành: D620102                          Khối thi: A,A1,B,D1                         

13. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (chương trình chuẩn)

Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Natural Resources Management) trang bị cho sinh viên một hệ thống kiến thức cơ bản về khoa học về khoa học tự nghiên, khoa học về quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, khoáng sản, tài nguyên thực vật, động vật…).

Vị trí việc làm: Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, các cơ quan đào tạo, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường.

 Mã ngành: D850101                         Khối thi: A,A1,B,D1                         

14. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (chương trình tiên tiến)

Chương trình tiên tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Natural Resources Management) được đào tạo với sự tham gia toàn diện của trường Đại học tổng hợp Colorado – Hoa Kỳ, mỗi khóa học kéo dài 4,5 năm, học bằng tiếng Anh.

Ngành học này tập trung vào việc trang bị cho sinh viên: các kiến thức cơ bản về sinh học, khoa học tự nhiên và xã hội; khoa học quản lý tài nguyên thiên nhiên; các kiến thức và kỹ năng về quản lý, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt ngành học này trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công tác của mình.

Vị trí làm việc: Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, các cơ quan đào tạo, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường trong nước và quốc tế.

Mã ngành: D850101                          Khối thi: A,A1,B,D1 

15. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh (Business Management) được đào tạo kỹ năng, kiến thức về quản trị quá trình sản xuất kinh doanh, hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức chỉ đạo thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, giám sát, phân tích, đánh giá kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Vị trí việc làm: Các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan quản lý Nhà nước, các trường đào tạo về quản trị kinh doanh.

Mã ngành: D340101                          Khối thi: A,A1,D1                             

16. NGÀNH KINH TẾ

Cử nhân ngành Kinh tế (Economics) được đào tạo kiến thức và kỹ năng về hoạch định tổ chức thực hiện các chính sách, các dự án phát triển; kiến thức về quản lý kinh tế, quản lý điều hành các tổ chức, các doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề về kinh tế ở các cấp khác nhau của nền kinh tế – xã hội.

Vị trí việc làm: Các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu và các trường đào tạo về Kinh tế.

Mã ngành: D310101                          Khối thi: A,A1,D1                 

17. NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Kỹ sư ngành Quản lý đất đai (Land management) được trang bị các kiến thức cơ bản về quản lý, sử dụng đất, đo đạc, bản đồ, đánh giá, định giá đất, quản lý hành chính về đất đai, kinh doanh bất động sản…

Vị trí việc làm: các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai, các cơ quan đo đạc, bản đồ, các sàn giao dịch bất động sản, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Mã ngành: D850103                          Khối thi: A,A1,B,D1                         

18. NGÀNH KẾ TOÁN

Cử nhân ngành Kế toán (Accounting) được trang bị các kiến thức và kỹ năng về hạch toán kế toán, kiểm toán quản lý tài chính, trong các doanh nghiệp và cơ quan hành chính sự nghiệp.

Vị trí việc làm: các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan tài chính, kiểm toán… các cơ quan nghiên cứu, đào tạo.

Mã ngành: D340301                          Khối thi: A,A1,D1                             

19. NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Cử nhân ngành Kinh nông nghiệp (Agriculture economics) được trang bị các kiến thức và kỹ năng về quản lý kinh tế trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, hoạch định, phân tích và tổ chức thực hiện các chính sách, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.

Vị trí việc làm: Các cơ quản quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế, tài nguyên và môi trường.

Mã ngành: D310101                          Khối thi: A,A1,D1                               

20. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Mechatronics Engineering technology) được đào tạo kiến thức cơ bản về kỹ thuật và công nghệ, nghiên cứu, thiết kế, vận hành và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực điện, điện tử, tự động hóa…

Vị trí việc làm: Các công ty cơ khí, điện, ôtô, kỹ thuật y học, kỹ thuật bưu chính, viễn thông, các cơ quan nghiên cứu và đào tạo về tự động hóa….

Mã ngành: D510203                          Khối thi: A,A1                                   

21. NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

Kỹ sư ngành Kiến trúc cảnh quan được trang bị kiến thức và kỹ năng quy hoạch, thiết kế, thi công các công trình cảnh quan, ngoại thất, sinh thái môi trường và nghệ thuật.

Vị trí việc làm: Các cơ quan quản lý nhà nước về đô thị, các cơ quan tư vấn quy hoạch, thiết kế, thi công xây dựng các công trình đô thị, các công ty công viên – cây xanh đô thị, các khu danh thắng, di tích, khu du lịch, khu đô thị, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ về kiến trúc cảnh quan.

Mã ngành: D580110                          Khối thi: A,V                         

22. NGÀNH LÂM NGHIỆP

Cử nhân ngành Lâm nghiệp được đào tạo để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất, nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật lâm nghiệp. Hoạch định kế hoạch, đề xuất những dự án, giải pháp phát triển, bảo vệ rừng, cảnh báo nguy cơ xâm hại rừng, khai thác nguồn lợi rừng một cách hiệu quả nhất.

Vị trí việc làm: các cơ quan quản lý Nhà nước, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đâò tạo về lâm nghiệp.

Mã ngành: D620201                          Khối thi: A,A1,B                               

23. NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, cơ sở  ngành và chuyên ngành  của các nhóm vật liệu: vật liệu gỗ, polyme và compozit, bột giấy và giấy; vật liệu xây dựng ceramic, để sau khi tốt nghiệp có đủ trình độ năng lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao có hiệu quả chất lượng.

Vị trí việc làm:

            –  Làm các công việc  kỹ thuật công nghiệp, quản lý chất lượng, chỉ đạo sản xuất…, tại các đơn vị sản xuất vật liệu gỗ, polyme  compozit, giấy và bột giấy, vật liệu xây dựng;

            – Tư vấn, chuyển giao công nghệ tại các cơ quan, nhà máy thuộc lĩnh vực công nghệ gỗ, giấy và bột giấy, polyme và compozit, vật liệu xây dựng;

            – Làm việc ở các  cơ quan quản lý, các công ty, quản lý dự án, đơn vị kinh doanh, xuất nhập khẩucó liên quan đến vật liệu;

            – Giảng  dạy các môn  thuộc ngành  công nghệ vật liệu các trường Đại học, Cao đẳng, các trường dạy nghề;

            – Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực vật liệu ở các Viện nghiên cứu, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường đại học và cao đẳng.

Mã ngành: D515402                          Khối thi: A,A1