Các Chương trình Dự án hợp tác Quốc tể

STT

Tên chương trình, dự án

Thời gian

Cơ quan tài trợ

1

Dự án “Phát triển chương trình đào tạo Thạc sỹ về lĩnh vực Hóa học (Future ORiented chEmiSTry – FOREST)” thuộc chương trình Nâng cao năng lực giáo dục đại học Erasmus+

2021-2024

Chương trình ERASMUS+ của Cộng đồng Châu Âu

2

Dự án ERASMUS “Mạng lưới giáo dục Đại học Việt Nam – Châu Âu về Lâm nghiệp Bền vững và Kinh tế sinh học”

2017-2021

Chương trình ERASMUS+ của Cộng đồng Châu Âu

3

Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho giảng viên (cho 7 giảng viên của VNUF)

2017-2020

CIM-GIZ

4

Đề tài nghiên cứu phát triển cây Sở tại các nước lưu vực sông Meekong

2019

Rufford Foundation

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của người dân địa phương đến Đa dạng sinh học tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế

2017-2018

USAID

6

Chương trình trao đổi GO INTERNATIONAL PLUS 2019 trong khuôn khổ dự án “Erasmus+ Key Action 107 (Mobility with Partner Countries)”

2016-2020

Chương trình ERASMUS+ của Cộng đồng Châu Âu

7

Phát triển chương trình giảng dạy về biến đổi khí hậu cho các ngành đào tạo bậc đại học và sau đại học

2016- 2017

USAID

8

Lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sỹ tại trường Đại học Lâm nghiệp

2016- 2017

UNEP

9

Phát triển chương trình thạc sỹ lâm nghiệp quốc tế cho các nước tiểu vùng sông Mekong

2015- 2018

DAAD

10

Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh tại tỉnh Quảng Bình

2015- 2016

SNV

11

Thành lập trung tâm đào tạo về bảo tồn thiên nhiên cho học sinh và sinh viên dân tộc tại trường Đại học Lâm nghiệp

2014- 2017

KNCF

12

Hiện trạng về danh sách các loài cây đỏ các biện pháp trong bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa  Tây Bắc Việt Nam

2014- 2015

Rufford Foundation

13

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất trầm hương theo hướng bền vững ở Việt Nam (đề tài nghị định thư)

2016

Công ty lâm nghiệp Sumitomo Nhật Bản

14

Phát triển chương trình đào tạo ngành lâm nghiệp bằng tiếng Anh

2016

Rufford Foundation

15

Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái trong rừng ở Việt Nam

2016

Bộ Tài nguyên Môi trường Nhật Bản

16

Dãy núi Trường Sơn: Một hàng rào tiến hóa của loài bò sát? Nghiên cứu tại rừng núi đá vôi tại Khu bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Hin Nam No, Lào

2015

Tổ chức nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc

17

Cấu trúc và phục hồi rừng thứ sinh  để cung cấp đa dạng sinh học và gỗ ở Tây Nguyên, Việt Nam

2015

JICA

18

Xây dựng kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh tại tỉnh Hà Tĩnh

2015

Quỹ khoa học Đức (DFG)

19

Khám phá đa dạng sinh học loài bò sát vùng núi đá vôi tại Khu bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Hin Nam No, Lào

2014

ASIA-link của Liên minh Châu Âu

20

Tính toán lượng Cacbon dựa vào cộng đồng

2014

JICA

21

Mô hình học qua thực hành về tính toán trữ lượng cacbon của rừng cộng đồng tại Việt Nam được tài trợ vởi mạng lưới nghiên cứu thay đổi toàn cầu khu vực châu Á – TBD 2014

2014

ITTO

22

Bảo tồn đa dạng sinh học khu vực  Pa Phanh, Thanh Hóa

2014- 2015

Rufford Foundation

23

Các hoạt động thể hiện REDD+ cho cơ chế tín dụng chung/ cơ chế bù đắp tín dụng song phương (JCM/BOCM) hợp tác với dự án Quản lý rừng bền vững tại vùng đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM – NOW)

2013- 2015

FAO

24

Bảo tồn thực vật quý hiếm khu vực cao nguyên đá Đồng Văn – Hà Giang

2013- 2014

Rufford Foundation

25

Hiện trạng và bảo tồn chim công (Pavo muticus) tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Việt Nam

2013

MARD, MBFPs, JIFPRO

26

Bảo tồn du sam đá vôi tại Việt Nam

2012

Viện nghiên cứu Lâm nghiệp Quảng Tây

27

Bảo tồn cây hạt trần tại vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn

2012

Bộ KHCN và  Đối tác: Viện nghiên cứu Julich – CHLB Đức

28

Nghiên cứu thiết lập các phương trình hồi quy

2012

Hợp tác với  Đại học Oregon- Hoa Kỳ

29

Nghiên cứu về trữ lượng cacbon của rừng tràm palustrine vùng đất ngập nước đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam

2012

GIZ

30

Nghiên cứu khả thi về cơ chế bù đắp tín dụng song phương cho REDD+ thông qua kế hoạch quản lý rừng và phát điện sử dụng sinh khối từ phế thải công nghiệp chế biến gỗ, địa điểm tại Điện Biên

2012

Rufford Foundation

31

Tính toán lượng Cacbon có sự tham gia của cộng đồng

2012- 2013

IGES

32

Dự án tăng cường sản xuất ván mỏng từ gỗ keo và bach đàn ở Việt Nam và Australia

2011- 2015

IGES

33

Chương trình tiên tiến ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên

2011

Colorado University

34

Tăng cường năng lực lập kế hoạch và thực thi trồng rừng ở Việt Nam

2010-2012

Rufford Foundation

35

Nghiên cứu quy trình xử lý nhiệt độ cao bằng hơi nước và bằng không khí nóng cho một số loài tre Việt Nam

2010- 2012

Rufford Foundation

36

Phát triển có sự tham gia về chương trình giảng dạy sử dụng bền vững lâm sản ngoài gỗ (NTFP) ở Đông Dương

2007-2010

Rufford Foundation

37

Tăng cường năng lực xúc tiến trồng rừng mới và tái trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch (AR-CDM) tại Việt Nam

2006-2009

FAO

38

Dự án Áp dụng và Trình diễn Công nghệ sản xuất song mây nhằm phát triển bền vững song mây ở các nước thành viên ASEAN

2004-2007

IFS

39

Thiết lập một mô hình rừng cộng đồng của hội phụ nữ xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

2004-2006

Bộ Môi trường Nhật Bản và trung tâm môi trường toàn cầu

40

Tăng cường năng lực đào tạo thực hành ngành chế biến lâm sản, trường Đại học Lâm nghiệp

2003

World Bank