Bốn nhà giáo của Trường Đại học Lâm nghiệp được Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2017

Ngày 18/11/2017, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 2380/QĐ-CTN ngày 18/11/2017 về việc Phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 64 nhà giáo; Quyết định số 2381/QĐ-CTN ngày 18/11/2017 về việc Phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 748 nhà giáo.

Năm nay, Trường Đại học Lâm nghiệp vinh dự có 02 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và 02 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đây là niềm phấn khởi, tự hào của toàn thể cán bộ, viên chức; học sinh, sinh viên và học viên của Nhà trường và cá nhân, gia đình 4 thầy giáo. Điều này thật có ý nghĩa hơn trong dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhà trường xin gửi lời chúc mừng đến quý Thầy, Cô được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú năm 2017.

Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2017

TT

Họ và tên ứng viên

Danh hiệu

Chức vụ

1

GS.TS. Trần Văn Chứ

Nhà giáo nhân dân

Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

2

GS.TS. Phạm Văn Chương

Nhà giáo nhân dân

Phó Hiệu trưởng

3

PGS.TS. Trần Ngọc Hải

Nhà giáo ưu tú

Phó trưởng Khoa Quản lý TNR&MT

4

PGS.TS. Hoàng Việt

Nhà giáo ưu tú

Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ

Bên cạnh đó trong năm 2017, Trường Đại học Lâm nghiệp còn có các tập thể, công chức, viên chức và người lao động được Chủ tịch nước Công hoà dân chủ nhân dân Lào tặng Huân Chương Lao động hạng nhất cho tập thể Trường Đại học Lâm nghiệp; Huân chương lao động hạng nhì cho NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Trường ĐHLN, NGND.GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHLN, NGND. TS. Nguyễn Đình Tư nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHLN, NGƯT.GS.TS. Trần Hữu Viên nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHLN, PGS.TS. Nguyễn Trọng Bình nguyên Trưởng khoa Lâm học, PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết nguyên Trưởng phòng Đào tạo sau đại học, ThS. Hoàng Ngọc Yên nguyên Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên; Huân chương Lao động hạng ba cho NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Hội đồng trường; NGƯT.PGS.TS. Bế Minh Châu nguyên Phó Trưởng khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường; Huy chương lao động cho ThS. Vũ Đăng Tuệ – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, KS. Nguyễn Trung Dũng – Chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng cho TS. Hoàng Tiến Đượng – Trưởng bộ môn Viện Công nghiệp gỗ, KS. Phan Thị Mùi – Chuyên viên Phòng Đào tạo, ThS. Đoàn Thu Hằng – Chuyên viên chính Phòng Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Trường Đại học Lâm nghiệp, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho PGS.TS. Vũ Huy Đại – Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ, PGS.TS. Hà Văn Huân – Phó Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Trường.

NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Trường ĐHLN, NGND.GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHLN

Nguồn Phòng Tổ chức cán bộ