Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều chức vụ lãnh đạo

Ngày 12/10/2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Trần Hữu Viên đã ký các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo cho nhiều cán bộ, viên chức Nhà trường. Theo đó, 12 cán bộ được bổ nhiệm mới, 10 cán bộ được bổ nhiệm lại (nhiệm kỳ 2012-2017) và 08 cán bộ được kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo.

Cụ thể:

 

* Bổ nhiệm

– Ông Tạ Hồng Đông, Tổ trưởng Tổ CNTT, Thư viện giữ chức Phó Giám đốc Thư viện;

– Ông Nguyễn Văn Tựu, Phó Giám đốc Trung tâm TNTH khoa Cơ điện và Công trình giữ chức Giám đốc Trung tâm TNTH khoa Cơ điện và Công trình;

– Ông Trần Nho Thọ giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm TNTH khoa Cơ điện và Công trình;

– Bà Nguyễn Thị Vân Hoà giữ chức Phó Chủ nhiệm Bộ môn Toán;

– Bà Tạ Thị Phương Hoa giữ chức Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học gỗ và Công nghệ vật liệu;

– Bà Nguyễn Thị Vĩnh Khánh giữ chức Phó Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ đồ mộc và Thiết kế nội thất;

– Ông Lê Hùng Chiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý đất đai;

– Ông Nguyễn Văn Hợp giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế;

– Bà Trần Thị Thu Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế;

– Bà Nguyễn Thị Xuân Hương giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, thay bà Bùi Thị Minh Nguyệt làm nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm khoa KT&QTKD;

– Bà Trần Hồng Diệp giữ chức Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tin học;

– Ông Lê Bảo Thanh giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Bảo vệ thực vật, thay ông Nguyễn Thế Nhã làm nhiệm vụ Chủ nhiệm khoa QLTNR&MT.

* Bổ nhiệm lại

– Ông Nguyễn Quang Chung giữ chức Trưởng ban Phổ thông dân tộc nội trú;

– Bà Phạm Thị Bích Hạnh giữ chức Phó Trưởng ban Phổ thông dân tộc nội trú;

– Ông Dương Văn Tài, Phó Chủ nhiệm khoa Cơ điện và Công trình kiêm chức Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ và Máy chuyên dùng;

– Ông Hoàng Tiến Đượng, Chủ nhiệm Bộ môn Máy và Thiết bị chế biến lâm sản;

– Ông Vũ Khắc Bảy, Chủ nhiệm Bộ môn Toán;

– Ông Trần Đình Cát, Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại ngữ;

– Bà Võ Mai Anh, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế;

– Bà Bế Minh Châu, Phó Chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường kiêm chức Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý môi trường;

– Ông Trần Ngọc Hải, Chủ nhiệm Bộ môn Thực vật rừng;

– Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ nhiệm Bộ môn Giáo dục quốc phòng.

* Kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo

– Kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đối với ông Lê Văn Tung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ công nghiệp rừng và ông Bùi Đình Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ công nghiệp rừng đến khi thành lập Viện Công nghiệp rừng;

– Kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm nghỉ hưu theo qui định đối với:

+ Ông Phạm Quang Thiền, Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật công trình;

+ Ông Nguyễn Văn Hoà, Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý;

+ Ông Nguyễn Xuân Linh, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Vật Lý;

+ Ông Đỗ Quang Huy, Chủ nhiệm Bộ môn Động vật rừng;

+ Ông Nguyễn Kim Cai, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Hoá;

+ Ông Đinh Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường kiêm chức Chủ nhiệm Bộ môn Hoá.