Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức “Hội thảo, tập huấn Công tác tư vấn việc làm, hỗ trợ sinh viên trong quan hệ doanh nghiệp

Ngày 19-20/12/2013, tại ĐH Hàng Hải, TP Hải phòng; Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo, tập huấn ” Công tác tư vấn việc làm, hỗ trợ sinh viên trong quan hệ với doanh nghiệp”. Theo chủ trương của Bộ GD&ĐT, Hội thảo được tổ chức ở 2 địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh và Hải phòng.

        Về dự và chỉ đạo Hội thảo tại ĐH Hàng Hải (Hải phòng) có ông Dương Văn Bá, phó vụ trưởng Vụ CTHSSV, Bộ GD&ĐT, cùng với các CB, chuyên viên của vụ CTHSSV và Trung tâm Dịch vụ thương mại. Thành phần triệu tập đến dự Hội thảo gồm đại diện lãnh đạo các trường, các cán bộ làm công tác SV của các trường ĐH, CĐ thuộc các tỉnh phía Bắc. Trường Đại học Lâm nghiệp đã cử ông Hoàng Ngọc Yên, ông Nguyên Chí Lâm, phòng CTCTSV đến dự.

          Trong lời khai mạc và bài phát biểu chỉ đạo Hội thảo, phó vụ trưởng Vụ CTHSSV Dương Văn Bá đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội thảo và đề nghị các đại biểu thảo luận Dự thảo "Công tác tư vấn việc làm, hỗ trợ sinh viên", trong đó, tập trung góp ý về 9 giải pháp mà Vụ CTHSSV đã soạn thảo, sau Hội thảo Vụ CTSV sẽ trình Bộ Trưởng kí ban hành.

          Hội thảo cũng đã được nghe báo cáo tham luận của các Trường ĐH Sư phạm Kinh tế Kĩ thuật Hưng Yên, ĐH Vinh, ĐH Hàng hải…,

          Trong phần thảo luận, các ý kiến đều khẳng định: Công tác tư vấn việc làm và quan hệ doanh nghiệp góp phần khẳng định thương hiệu của Nhà trường, mà còn có ảnh hưởng tích cực cho công tác tuyển sinh; có ý kiến còn nhấn mạnh: Là sự sống còn của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

          Tại Hội thảo lần này, các đại biểu còn được nghe báo cáo viên cung cấp nhiều thông tin về các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam hiện nay.

Toàn cảnh buổi hội thảo