Biểu mẫu tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ phận/Chi bộ

Thực hiện Hướng dẫn số 362-HD/ĐU ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kính gửi các Đảng bộ Bộ phận/Chi bộ các biểu mẫu tổ…

Thực hiện Hướng dẫn số 362-HD/ĐU ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kính gửi các Đảng bộ Bộ phận/Chi bộ các biểu mẫu tổ chức Đại hội như sau:

1. Chương trình Đại hội Đảng bộ Bộ phận/Chi bộ. Tải về

2. Biên bản Đại hội Đảng bộ bộ phận/Chi bộ. Tải về

3. Quy chế làm việc của Đại hội Đảng bộ Bộ phận/Chi bộ. Tải về

4. Báo cáo Tình hình đảng viên dự Đại hội Đảng bộ bộ phận/Chi bộ. Tải về

5. Hướng dẫn bầu cử. Tải về

6. Phiếu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Bộ phận/Chi bộ. Tải về

7. Biên bản kiểm phiếu Bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận/chi bộ. Tải về

8. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận/Chi bộ. Tải về

9. Tờ trình Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận/Chi bộ. Tải về

10. Danh sách trích ngang kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Bộ phận/Chi bộ. Tải về

11. Danh sách trích ngang Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXI. Tải về

Trân trọng thông báo!​