Bế mạc Hội thảo Khởi động xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ lâm nghiệp quốc tế

Sau 4 ngày làm việc tích cực tại trường Đại học Lâm nghiệp, Hội thảo Khởi động xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ lâm nghiệp quốc tế đã bế mạc vào ngày 05/3/2015 với sự thống nhất cao của các Đoàn đại biểu tham dự.

Trên cơ sở những đồng thuận về chương trình đào tạo và kế hoạch triển khai trong các buổi làm việc trước, ngày 05/3/2015 dưới sự chủ trì PGS.TS Phạm Văn Điển đại diện các trường đối tác đã nhất trí ký vào bản thỏa thuận lộ trình thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ lâm nghiệp quốc tế tại trường Đại học Lâm nghiệp với những nội dung chính:

– Các bên tham dự thống nhất xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế về Lâm nghiệp nhiệt đới tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

– Trường đại học Lâm nghiệp sẽ chủ trì và phối hợp với các trường đối tác vận hành chương trình đào tạo.

– Các trường Đại học của Đức (Göttinggen và TU Dresden) hỗ trợ chuyên gia để xây dựng chương trình, tham gia giảng dạy và tìm kiếm thêm nguồn kinh phí.

– Các trường đại học Lào, Cambodia cùng tham gia xây dựng chương trình và lựa chọn, đề cử giáo viên, sinh viên tham gia chương trình.

– Tiếp tục cùng nhau xây dựng các ý tưởng dự án mới trong đào tạo và nghiên cứu về lâm nghiệp.

Hội thảo Khởi động xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ lâm nghiệp quốc tế đã diễn ra thành công. Đại diện các tổ chức quốc tế và các Trường đối tác đánh giá cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức Hội thảo và điều phối các hoạt động trong xây dựng chương trình đào tạo của trường Đại học Lâm nghiệp và tin tưởng Chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế Lâm nghiệp nhiệt đới tại trường Đại học Lâm nghiệp sẽ thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tiêu biểu

PGS. TS Phạm Văn Điển – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp kết luận Hội thảo

Ký kết bản thỏa thuận lộ trình xây dựng Chương trình đào tạo thạc sĩ lâm nghiệp quốc tế tại trường Đại học Lâm nghiệp