BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS ĐINH VĂN ĐỀ

Ngày 22 tháng 03 năm 2012, tại phòng họp C, Nhà A2 trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành Điều tra qui hoạch rừng, Mã số: 62 62 60 10 cho NCS. Đinh Văn Đề với đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học của điều chế rừng tự nhiên tại lâm trường Con Cuông – Tỉnh Nghệ An”.

Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Hữu Viên và PGS.TS. Vũ Nhâm, NCS. Đinh Văn Đề đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nông nghiệp tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường.

Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Trường bao gồm 7 thành viên, Chủ tịch hội đồng là GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Lung (Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng); Phản biện 1: PGS.TSKH. Nguyễn Duy Chuyên (Viện Kinh tế Sinh thái); Phản biện 2: TS. Lê Sỹ Việt (Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam); Phản biện 3: TS. Vũ Thế Hồng (Trường Đại học Lâm nghiệp) ; Ủy viên PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn (Trường Đại học Lâm nghiệp) & PGS.TS. Võ Đại Hải (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) ; Thư ký PGS.TS. Phạm Văn Điển (Trường Đại học Lâm nghiệp).

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ đã đánh giá cao giá trị khoa học và thực tiễn đề tài luận án của NCS. Đinh Văn Đề. Luận án đã nghiên cứu được các cơ sở khoa học của điều chế rừng tại Lâm trường Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Xây dựng được mô hình lý thuyết điều chế rừng và đề xuất các giải pháp thực hiện phương án kỹ thuật điều chế rừng tại Lâm trường Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Hội đồng đã nhất trí đánh giá cao kết quả mà luận án đã đạt được với 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học của điều chế rừng tự nhiên tại lâm trường Con Cuông – Tỉnh Nghệ An” của NCS. Đinh Văn Đề chuyên ngành Điều tra qui hoạch rừng, Mã số: 62 62 60 10 đã đáp ứng đầy đủ và xuất sắc yêu cầu của một luận án Tiến sĩ nông nghiệp.