Bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy khóa 55 Quản lý Tài nguyên thiên nhiên – Chương trình tiên tiến

Trong hai ngày 19 và 21/11/2014, tại Giảng đường G2 – các sinh viên Khóa 55 – ngành Quản lý TNTN Chương trình tiên tiến đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp, đánh dấu kết quả tốt đẹp của sự liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Trường Đại học Colorado – Hoa Kỳ.

Sau quá trình tích cực học tập và nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các chuyên gia, tình nguyện viên đến từ Đại học Colorado – Hoa Kỳ, được giảng dạy, học tập bằng Anh ngữ với những trang thiết bị hiện đại, sinh viên K55 – CTTT đã hoàn thành chương trình đào tạo, viết khóa luận tốt nghiệp và tự tin bảo vệ trước hội đồng.

Tham gia đợt bảo vệ khóa luận lần này có 28 sinh viên, bảo vệ trước Hội đồng (thành lập theo Quyết định 437/QĐĐHLN-ĐT ngày 10/11/2014).

Kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp chính là cơ sở để khẳng định thành tích của các em trong học tập và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, trong quá trình bảo vệ khoá luận các sinh viên đã thể hiện sự tự tin, sự hiểu biết tốt về nội dung nghiên cứu và trình bày một cách mạch lạc, rõ ràng. Hầu hết các câu hỏi do Hội đồng chấm khóa luận đưa ra đều được trả lời tốt. Điều đó thể hiện kiến thức, trình độ Anh ngữ, sự đầu tư nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, khả năng làm việc độc lập và khả năng thu thập tổng hợp kiến thức các sinh viên đã được học trong 4 năm học tập và rèn luyện tại Đại học Lâm nghiệp với Chương trình liên kết đào tạo của Trường Đại học Colorado – Hoa Kỳ.

Sau 4 năm học tập, sinh viên có kiến thức tốt về chuyên ngành, trình độ Anh ngữ cao trong giao tiếp và trình bày kết quả nghiên cứu. 100% sinh viên K55 – CTTT bảo vệ đạt yêu cầu trong đó xếp loại Giỏi có 24 sinh viên (86%) và Khá có 4 sinh viên (14%).

Thành công của lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với các sinh viên K55 QLTNTN – Chương trình tiên tiến là sự kiện có ý nghĩa không chỉ với các sinh viên mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà trường. Khóa tốt nghiệp K55 – QLTNTN đầu tiên đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh theo Chương trình tiên tiến ngành Quản lý TNTN của Trường Đại học Colorado đã mang lại những hiệu quả tích cực, đáp ứng được nhu cầu tiếp cận hệ thống giáo dục tiên tiến từ Hoa Kỳ và hứa hẹn nhiều thành công hơn nữa cho sự phát triển Chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Một số hình ảnh tiêu biểu