Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, trong 02 ngày (28/11 và 29/11/2020), Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2020 cho các học viên cao học thuộc 02 chuyên ngành đào tạo.

Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn của 02 chuyên ngành, gồm: Quản lý kinh tế (64 hội đồng), Lâm học (02 hội đồng), cùng đồng nghiệp và người thân của học viên.

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gồm các chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài

Để thực hiện tốt một luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, các học viên đã dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tổng hợp số liệu, khảo sát thực tế… và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy, cô trực tiếp hướng dẫn; các đồng nghiệp và đơn vị nơi học viên nghiên cứu đề tài.

Nhìn chung các học viên đã đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ trong việc hoàn thiện nội dung đề tài và có sự chuẩn bị chu đáo cho buổi bảo vệ

Tại mỗi Hội đồng bảo vệ, theo thứ tự các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn trong thời gian quy định, tất cả các đề tài đều được hội đồng đánh giá có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng thực tiễn cao, các số liệu trong luận văn được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết thể hiện sự đầu tư về nhiều thời gian, công sức trong quá trình thực hiện đề tài của học viên.

Học viên bảo vệ luận văn trước Hội đồng

Bên cạnh đó, các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện về nội dung các luận văn và đưa ra nhiều câu hỏi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên.

Các buổi bảo vệ của các Học viên cao học đều có sự cổ vũ, động viên của các đồng nghiệp và người thân

Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành Luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Hội đồng chấm luận văn chúc mừng học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, các Luận văn tốt nghiệp đạt yêu cầu sẽ được Hội đồng chấm luận văn đề nghị phòng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Lâm nghiệp hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng Nhà trường công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.

Một số hình ảnh tại các Hội đồng chấm luận văn