Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường NCS Tạ Minh Quang

Sáng ngày 01/02/2024, trong không khí trang trọng, tại cơ sở chính Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Tạ Minh Quang ngành Lâm sinh (mã số: 9620205) với đề tài luận án “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng thâm canh Quế (Cinamomum cassia) tại ba vùng sinh thái chính của Việt Nam”.

Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Hướng dẫn 1 – PGS.TS. Nguyễn Huy Sơn và Hướng dẫn 2 – PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh

NCS Tạ Minh Quang là Nghiên cứu viên, Trưởng Bộ môn Tài nguyên Lâm sản ngoài gỗ tại Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, Viện Khoa học Lâm nghiệp. Với sự nỗ lực, quyết tâm, Nghiên cứu sinh đã hoàn thành các thủ tục, hồ sơ để bảo vệ luận án cấp Trường.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ theo quyết định số 2113/QĐ-ĐHLN ngày 21/12/2023 của Hiệu trường trường Đại học Lâm nghiệp, với các thành viên gồm:

1) PGS.TS. Lê Xuân Trường, Chức trách trong Hội đồng – Chủ tịch;

2) TS. Cao Thị Thu Hiền, Chức trách trong Hội đồng – Thư ký;

3) PGS.TS. Hoàng Văn Thắng, Chức trách trong Hội đồng – Phản biện 1;

4) TS. Trương Tất Đơ, Chức trách trong Hội đồng –  Phản biện 2;

5) PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải, Chức trách trong Hội đồng –  Phản biện 3;

6) PGS.TS. Triệu Văn Hùng, Chức trách trong Hội đồng – Ủy viên;

7) TS. Nguyễn Đức Kiên, Chức trách trong Hội đồng – Ủy viên;

PGS.TS. Lê Xuân Trường, Công bố danh sách Hội đồng và thông qua chương trình

Đánh gia chung, luận án đã đáp ứng yêu cầu của một luận án tiến sĩ ngành Lâm sinh (mã số 9620205), với số phiếu tán thành là 7/7 thành viên (tỷ lệ 100% tán thành). Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu đã đạt được của luận án, đây là công trình nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, một số điểm mới của luận án như:

PGS.TS. Lê Xuân Trường, công bố Quyết nghị của Hội đồng

– Về mặt khoa học: Luận án nghiên cứu đã bổ sung thông tin về khoa học về một số đặc điểm sinh học của loài Quế (Cinnamomum cassia BL.) trồng ở 3 vùng sinh thái chính của Việt Nam.

– Về mặt thực tiễn: Đã xác định được 28 gia đình Quế có triển vọng để cung cấp giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng Quế, góp phần phát triển rừng trồng Quế có năng suất, chất lượng tinh dầu cao tại vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

– Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:

+ Bước đầu đã xác định được 28 gia đình cây trội Quế có triển vọng cho năng suất và chất lượng tinh dầu cao, trong đó vùng Bắc Bộ 10 gia đình, Bắc Trung Bộ 9 gia đình, Nam Trung Bộ 9 gia đình.

+ Đã xác định được các biện pháp kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp giâm hom và bổ sung được một số biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh gồm: tiêu chuẩn cây con đem trồng; loại phân và liều lượng bón cho rừng trồng Quế.

– NCS đã công bố 03 bài báo khoa học từ kết quả nghiên cứu của luận án, được đăng trên các tạp chí trong nước có uy tín (trong đó 02 bài đăng trên Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và 01 bài đăng trên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp).

Kết thúc buổi bảo vệ, PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp thay mặt Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của NCS Tạ Minh Quang trong thời gian tham gia đào tạo, chúc mừng và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án, mong muốn NCS Tạ Minh Quang sẽ vận dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác tại đơn vị để làm tốt hơn nữa công việc chuyên môn của mình. PGS.TS. Phạm Minh Toại thay mặt Trường tặng hoa, trao giấy chứng nhận Đã hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cho NCS Tạ Minh Quang.

PGS.TS. Phạm Minh Toại đại diện Trường ĐH Lâm nghiệp tặng hoa chúc mừng NCS Tạ Minh Quang

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Tạ Minh Quang

Hình ảnh tổng quan tại buổi bảo vệ

Đại biểu, đồng nghiệp, gia đình, tham dự buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, Viện Khoa học Lâm nghiệp

NCS và hai thầy hướng dẫn

Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niện cùng thành viên Hội đồng

Bài viết: Phòng Đào tạo sau Đại học