Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Thananh Khotpathoom, ngành Quản lý tài nguyên rừng.

Chiều ngày 26/01/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Thananh Khotpathoom, ngành Quản lý tài nguyên rừng, mã số 9620211.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 2382/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

TTHọ và tên
Thành viên Hội đồng
Chức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1GS.TS. Nguyễn Thế NhãChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
2TS. Lưu Quang VinhThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Nguyễn Xuân ĐặngPhản biện 1Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
4PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng SơnPhản biện 2Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
5TS. Nguyễn Vĩnh ThanhPhản biện 3Trường Đại học Khoa học tự nhiên
6PGS.TS. Đồng Thanh HảiUỷ viên HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
7TS. Đoàn Hoài NamUỷ viên HĐBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu hiện trạng, phân bố và đề xuất giải pháp bảo tồn loài Nai cà tông (Rucervus eldii M’Clelland, 1842) tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Thananh Khotpathoom trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 thành viên Hội đồng đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 9620211, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – GS.TS. Nguyễn Thế Nhã đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn.

Những đóng góp về mặt học thuật, lý luận của luận án:

– Luận án đã bổ sung cơ sở dữ liệu về đặc điểm sinh cảnh, sử dụng sinh cảnh cũng như phân bố và mối đe dọa đến Nai cà tông và sinh cảnh của chúng trong Khu bảo tồn Xonnabouly.

– Xác định được loài Nai cà tông tại sử dụng 4 dạng sinh cảnh, gồm: trảng cỏ, rừng bán thường xanh, rừng khộp và đất nông nghiệp. Trảng cỏ và rừng bán thường xanh là sinh cảnh mà Nai cà tông sử dụng thường xuyên nhất.

– Xác định được các mối đe dọa đến sinh cảnh và quần thể Nai cà tông tại khu điều tra, cụ thể gồm có (1) Chó nhà tấn công Nai cà tông, (2) Xâm lấn sinh cảnh của Nai cà tông, (3) Khai thác gỗ và thu hái lâm sản ngoài gỗ, (4) Săn bắt động vật hoang dã và (5) Chăn thả gia súc bừa bãi. và đề xuất được giải pháp quản lý quần thể và sinh cảnh Nai cà tông.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Nguyễn Thế Nhã điều hành buổi Lễ bảo vệ

NCS. Thananh Khotpathoom tự tin trình bày luận án bằng tiếng Việt

Thành viên Hội đồng nhận xét và góp ý cho luận án của NCS

NCS tặng hoa tri ân Thầy hướng dẫn khoa học

PGS.TS Cao Quốc An đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án