Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Quốc Hiệu, ngành Quản lý tài nguyên rừng.

Sáng ngày 24/01/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Hiệu, ngành Quản lý tài nguyên rừng, mã số 9620211.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 2381/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tên
Thành viên Hội đồng
Chức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1GS.TS. Phạm Văn ĐiểnChủ tịch HĐBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2PGS.TS. Nguyễn Hải HoàThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3GS.TS. Nguyễn Ngọc ThạchPhản biện1Trường Đại học Khoa học tự nhiên
4TS. Bùi Mạnh HưngPhản biện 2Trường Đại học Lâm nghiệp
5TS. Hoàng Việt AnhPhản biện 3Viện Khoa học Lâm nghiệp VN
6PGS.TS. Trần Ngọc HảiUỷ viên HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
7TS. Nguyễn Đình HùngUỷ viên HĐViện Điều tra quy hoạch rừng

Tên đề tài luận án Ứng dụng công nghệ địa không gian để phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng ở vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phùng Văn Khoa; và TS. Đoàn Hoài Nam.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Quốc Hiệu trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 9620211 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Phạm Văn Điển – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn.

Kết quả chính của Luận án:

Những đóng góp mới của luận án

 Thiết luận được cơ sở khoa học cho việc phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng thông qua việc sử dụng một số chỉ số viễn thám (KB, NDVI, NBR) trên ảnh vệ tinh Landsat 8 và Sentinel 2 và dữ liệu điều tra thực địa.

 Đề xuất được hướng áp dụng công nghệ địa không gian phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng từ tư liệu ảnh viễn thám Landsat 8 và Sentinel 2.

Ý nghĩa khoa học

Đã xác lập được ngưỡng chỉ số tương đối phản ánh sự thay đổi các chỉ số viễn thám (NDVI, NBR) trên ảnh vệ tinh Landsat 8 và Sentinel 2 làm cơ sở khoa học cho việc phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng ở vùng Tây Nguyên.

Ý nghĩa thực tiễn

Đã đề xuất được hướng ứng dụng công nghệ địa không gian để phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng trong thực tiễn quản lý bảo vệ rừng ở vùng Tây Nguyên.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Quốc Hiệu đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Nguyễn Quốc HIệu xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 9620211 cho NCS Nguyễn Quốc Hiệu.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS Phạm Văn Điển – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Hiệu tự tin trình bày luận án trước Hội đồng

PGS.TS Nguyễn Hải Hoà – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

Các thành viên Hội đồng đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

NCS tặng hoa tri ân Thầy hướng dẫn khoa học

Đại diện cơ quan công tác của NCS TS. Nguyễn Hữu Thiện – Cục Trưởng cục kiểm lâm phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

PGS.TS. Đồng Thanh Hải – đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án