Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Thị Ngân, ngành Quản lý tài nguyên rừng.

Sáng ngày 26/01/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Thị Ngân, ngành Quản lý tài nguyên rừng, mã số 9620211.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 2255/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tên
Thành viên Hội đồng
Chức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1GS.TS. Nguyễn Thế NhãChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
2PGS.TS. Lê Bảo ThanhThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Lưu Quang VinhPhản biện1Trường Đại học Lâm nghiệp
4PGS.TS. Lưu Thế AnhPhản biện 2Viện Chiến lược tài nguyên môi trường, Bộ TN&MT
5TS. Triệu Thái HưngPhản biện 3Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
6TS. Nguyễn Xuân DũngUỷ viên HĐCục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ TN&MT
7TS. Bùi Chính NghĩaUỷ viên HĐTổng Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đồng Thanh Hải và PGS.TS. Phạm Ngọc Linh.

Sau khi nghe NCS Lê Thị Ngân trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 9620211 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Nguyễn Thế Nhã – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn.

Những đóng góp mới của luận án:

Điểm mới đầu tiên của đề tài luận án là lần đầu sử dụng kết hợp phương pháp GIS và phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá các vùng tiềm năng thích hợp cho phát triển DLST tại VQG Cát Bà dựa trên các yếu tố TNTN, tài nguyên con người và tài nguyên văn hóa.

Luận án cũng xác định được những kết quả quan trọng về mức độ tham gia, các nhân tố cản trở và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng cũng như nhận thức và thái độ của cộng đồng đối với phát triển DLST và bảo tồn ĐDSH tại VQG Cát Bà.

Luận án đã đưa ra một số hệ thống các giải pháp ưu tiên cho phát triển DLST gắn với bảo tồn ĐDSH tại VQG Cát Bà dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc (AHP). Hệ thống các giải pháp này là cơ sở để VQG Cát Bà xem xét thực hiện phát triển DLST gắn với bảo tồn ĐDSH trong xu hướng tự chủ tài chính của các VQG và KBT ở Việt Nam trong thời gian tới.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Nguyễn Thế Nhã – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Lê Thị Ngân tự tin trình bày luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Lê Bảo Thanh – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

Các thành viên Hội đồng đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

Ông Nguyễn Quốc Trung – Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Ban tuyên giáo TW đại diện đơn vị công tác tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa tri ân Thầy HDKH