Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Bakham Chanthavong, ngành Quản lý tài nguyên rừng.

Sáng ngày 17/6/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Bakham Chanthavong, ngành Quản lý tài nguyên rừng, mã số 9620211.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 804/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tên
Thành viên Hội đồng
Chức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1PGS.TS. Trần Quang BảoChủ tịch HĐTổng Cục Lâm nghiệp
2PGS.TS. Bùi Xuân DũngThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3GS.TS. Nguyễn Ngọc ThạchPhản biện1Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
4PGS.TS. Nguyễn Hải HoàPhản biện 2Trường Đại học Lâm nghiệp
5TS. Đỗ Xuân LânPhản biện 3Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6TS. Trần Tuấn NgọcUỷ viên HĐCục Viễn thám Quốc gia
7TS. Bùi Mạnh HưngUỷ viên HĐTrường Đại học Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian trong quản lý tài nguyên rừng tại khu vực Vườn Quốc gia Nam Ka Đinh, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phùng Văn Khoa và PGS.TS. Sithong Thongmanivong.

Sau khi nghe NCS Bakham Chanthavong trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 9620211 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Trần Quang Bảo – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn.

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Đề tài có ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung ngưỡng chỉ số tương đối phản ảnh sự thay đổi chỉ số viễn thám với chỉ số thực vật kháng khí quyển (ARVI) trên ảnh vệ tinh Sentinel 2 làm cơ sở khoa học cho việc phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng và khu vực thêm rừng mới ở khu vực Vườn Quốc gia Nam Ka Đinh, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đề tài có ý nghĩa thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu của đề tài bước đầu đã đề xuất được quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ địa không gian trong quản lý tài nguyên rừng khu vực Vườn Quốc gia Nam Ka Đinh, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ tư liệu ảnh viễn thám Sentinel 2.

Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:  Luận án đã xác định được ngưỡng chỉ số tương đối để phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng và thêm rừng mới ở khu vực Vườn Quốc gia Nam Ka Đinh với việc sử dụng chỉ số viến thám ARVI trên ảnh Sentinel 2.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Trần Quang Bảo – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh NCS Bakham Chanthavong tự tin trình bày luận án trước Hội đồng

.PGS.TS. Bùi Xuân Dũng – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

Ban Giám Hiệu Trường ĐHLN tặng hoa chúc mừng Bà Phonevilay SYPASEUTH – Bí thư thứ Hai, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam

Ban Giám hiệu Trường ĐHLN tặng hoa chúc mừng NCS

Hội đồng đánh giá luận án chúc mừng NCS