Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Chương trình tiên tiến Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên năm 2019

Ngày 04/11/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho 29 sinh viên Chương trình tiên tiến Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên năm 2019.

Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên tại 03 Hội đồng chấm khóa luận là các giảng viên trực tiếp giảng dạy và các giảng viên, chuyên gia nước ngoài. Lễ bảo vệ khóa luận không chỉ là kỳ thi tốt nghiệp quan trọng đánh giá năng lực, mà còn là cơ hội cho việc công bố kết quả nghiên cứu của mình.

Tại mỗi Hội đồng, theo lịch được sắp xếp, các sinh viên lần lượt trình bày tóm tắt nội dung khóa luận của mình. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các khóa luận. Đa số các đề tài đều được hội đồng đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, các số liệu, tài liệu được thu thập khoa học và phân tích, tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết.

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá khách quan, công bằng và chính xác năng lực của sinh viên thông qua các tiêu chí về nội dung, hình thức và ý nghĩa khoa học của khóa luận.

Những câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng đặt ra đều được các em trả lời tốt, điều này thể hiện kiến thức chắc chắn, sự đầu tư nghiêm túc trong nghiên cứu cũng như những hiểu biết từ thực nghiệm thực tế; khả năng làm việc, phân tích, tổng hợp kiến thức; khả năng thuyết trình, tự tin.

Trong quá trình bảo vệ khoá luận các sinh viên đã thể hiện sự tự tin, nắm chắc về nội dung nghiên cứu và trình bày mạch lạc, rõ ràng.

Đây chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của sinh viên; sự chỉ bảo tận tình, tâm huyết của giảng viên hướng dẫn và tập thể cán bộ, giảng viên Nhà trường; sự ủng hộ to lớn từ phía gia đình và bạn bè. Những kết quả trên thể hiện năng lực và chất lượng đào tạo của Nhà trường, góp phần vào sự phát triển và khẳng định uy tín vị thế của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Các sinh viên bảo vệ khóa luận tại mỗi Hội đồng

Sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Hội đồng