Báo cáo kết quả thực hiện 5 năm 2017-2021 và phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo của Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

Chiều ngày 26/5/2022, Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn (QLĐĐ&PTNT) đã tổ chức cuộc họp, báo cáo Lãnh đạo Nhà trường về kết quả thực hiện 5 năm 2017-2021 và phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Tham dự cuộc họp có: PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Bá Long – Viện trưởng; ThS. Nguyễn Đình Hải – Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện.

Phát biểu tại cuộc họp TS. Nguyễn Bá Long đã trình bày “Báo cáo kết quả thực hiện 5 năm 2017-2021 và phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo” của Viện. Trong đó, công tác tuyển sinh, công tác đào tạo luôn được Viện quan tâm và đặt lên hàng đầu; công tác nghiên cứu khoa học; xuất bản giáo trình, bài giảng, tài liệu hướng dẫn thực hành được chú trọng; Cán bộ Viện tích cực, chủ động tham gia các đề tài, dự án các cấp cũng như của Nhà trường.

Các đại biểu tham dự đã dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi và đưa ra nhiều đề xuất: nâng cao trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học; kết nối các đơn vị trong và ngoài trường khai thông các đề tài, dự án; nghiên cứu mở ngành mới; xây dựng chương trình đào tạo TS ngành Quản lý đất đai…

Kết luận tại cuộc họp, PGS.TS. Phùng Văn Khoa đã biểu dương, khen ngợi và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Viện trong sáu năm qua. Trong thời gian tới Viện cần xác định rõ hướng đi, trọng tâm của Viện; tìm kiếm lĩnh vực là ngọn cờ, từ đó định hướng được chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Viện. Cần có sự đầu tư nghiêm túc khi mở ngành mới và đào tạo ở các cấp bậc học khác nhau. Viện cần tập trung trí tuệ, thời gian, công sức để chuẩn bị trước các nhiệm vụ, đề tài, dự án tham gia các cấp; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường triển khai các đề tài, dự án… Đẩy mạnh lĩnh vực truyền thông, cập nhập website của đơn vị.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng phát biểu

TS. Nguyễn Bá Long – Viện trưởng Viện QLĐĐ&PTNT trình bày báo cáo

Ý kiến tham luận của cán bộ, giảng viên của Viện

Toàn cảnh cuộc họp

Viện chụp ảnh lưu niệm