Bảng xếp hạng các trường Đại học Việt Nam năm 2018 của Webometrics

Năm 2018 Webometrics đánh giá các trường đại học trên toàn thế giới, trong đó có 132 trường Đại học Việt Nam. Trường Đại học Lâm nghiệp đứng thứ 65 trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng Webometrics được thực hiện bởi Cybermetrics Lab (Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha, CSIC) – tổ chức cung cấp thông tin đáng tin cậy, đa chiều, cập nhật và hữu ích về hiệu suất của các trường đại học từ khắp nơi trên thế giới dựa trên sự hiện diện và tác động web của họ. Nghiên cứu được tiến hành 6 tháng 1 lần với các đánh giá khoa học độc lập, miễn phí và mở. Năm 2018 Webometrics đánh giá các trường đại học trên toàn thế giới, trong đó có 132 trường Đại Việt Nam. Trường Đại học Lâm nghiệp đứng thứ 65 trên bảng xếp hạng.

Mục đích của Bảng xếp hạng là thúc đẩy học thuật trên website của các trường đại học, hỗ trợ các sáng kiến truy cập mở và tăng cường sự chuyển giao kiến ​​thức khoa học và văn hóa được tạo ra bởi các trường đại học cho toàn xã hội, đồng thời củng cố quá trình thay đổi tích cực của các trường Đại học và cam kết của các học giả, các nhà khoa học.

Nguồn: webometrics.info