Bản tin [Thời sự VTC NOW]: Rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Lâm nghiệp

Trong nhiều năm hiện nay xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đang được ghi nhận là rất phát triển. Cùng với đó đòi hỏi nguồn nhận lực chế biến gỗ phải có tay nghề và năng suất lao động lớn.

Nguồn: https://www.facebook.com/tuyensinhVNUF/videos/300922814369040/