72 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2022)

72 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2022), tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể sinh viên đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, trao tặng Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, học bổng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập năm học 2020-2021.

Sinh viên Việt Nam – lực lượng xung kích trong nghiên cứu khoa học, sáng tạo, tình nguyện và tham gia các hoạt động giao lưu, hội nhập – Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã  đưa ra những quyết sách, định hướng đúng đắn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, phát huy tiềm năng trí tuệ của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước, khuyến khích sinh viên phát huy ý tưởng, sáng kiến trên các lĩnh vực, nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Bên cạnh đó, hội viên, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam cũng kỳ vọng những nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ quyết định những vấn đề cơ bản đối với phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới, quan tâm hỗ trợ thanh niên, sinh viên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, tìm kiếm cơ hội việc làm; được đào tạo và rèn luyện bài bản về ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng xã hội cần thiết khác để tự tin hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Các phong trào của Học sinh sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp trong thời gian vừa qua đã có những bước phát triển đột phá, lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên, sinh viên, hội viên Nhà trường, thu hút sự quan tâm của cán bộ, giảng viên, toàn thể học sinh sinh viên Nhà trường và xã hội. Các hoạt động đã tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện, được triển khai hiệu quả trên cả diện rộng và chiều sâu.

Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sinh viên, Sinh viên 5 tốt, sinh viên sống đẹp, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nhiều sinh viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần hình thành một lớp sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp thời đại mới, giàu lòng yêu nước, bản lĩnh, có tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin hội nhập quốc tế.

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2022). Hội Sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp đã trao 49 danh hiệu “Sinh viên 5 tốt “cấp trường, 36 giải thưởng Sao tháng Giêng và 10 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập năm học 2021-2022. Bên cạnh đó, sinh viên Nguyễn Việt Long – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường cũng đã suất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố. Đây là những sinh viên tiêu biểu nhất đại diện cho các học sinh sinh viên trong toàn trường. Kết quả vượt bậc của năm học 2020-2021 này, đã thể hiện được cả số lượng và chất lượng các phong trào của sinh viên trong năm học vừa qua. Mỗi sinh viên 5 tôt, tập thể sv 5 tốt, giải thưởng sao tháng giêng, các khen thưởng sinh viên viên xuất sắc và học bổng sinh viên là một câu chuyện đẹp, đại diện tiêu biểu cho một năm phần đấu rèn luyện toàn diện trên các mặt, đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập của sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp.

Sinh viên Nguyễn Việt Long – Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố