7 nhà giáo Trường ĐHLN được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015

Ngày 22/10/2015, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, GS.TS. Phạm Vũ Luận đã ký Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015. Theo đó, 52 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 470 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Trường Đại học Lâm nghiệp vinh dự có 1 giáo sư và 6 phó giáo sư được công nhận trong năm 2015. Cụ thể:

 
    

NGƯT.GS.TS.Trần Văn Chứ

– Năm sinh: 1962;

– Quê quán: Phù Cừ, Hưng Yên;

– Ngành chuyên môn: Lâm nghiệp;

– Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

 

 
    

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Quân

– Năm sinh: 1959;

– Quê quán: Sông Lô, Vĩnh Phúc;

– Ngành chuyên môn: Cơ khí;

– Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường.

 
    

PGS.TS. Nguyễn Trọng Bình

– Năm sinh: 1956;

– Quê quán: Mỹ Đức, Hà Nội;

– Ngành chuyên môn: Lâm nghiệp;

– Chức vụ: Trưởng khoa Lâm học.

 
    

PGS.TS. Hà Văn Huân

– Năm sinh: 1979;

– Quê quán: Lạng Giang, Bắc Giang;

– Ngành chuyên môn: Lâm nghiệp;

– Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện CNSHLN.

 
    

PGS.TS. Lê Xuân Phương

– Năm sinh: 1975;

– Quê quán: Hoằng Hóa, Thanh Hóa;

– Ngành chuyên môn: Lâm nghiệp;

– Chức vụ: Phó Trưởng phòng KHCN&HTQT.

 
    

PGS.TS. Đỗ Anh Tuân

– Năm sinh: 1971;

– Quê quán: Văn Giang, Hưng Yên;

– Ngành chuyên môn: Lâm nghiệp;

– Chức vụ: Nguyên Phó Trưởng khoa Lâm học; hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT 1.

 
    

PGS.TS. Vũ Quang Nam

– Năm sinh: 1975;

– Quê quán: Chương Mỹ, Hà Nội;

– Ngành chuyên môn: Sinh học;

– Chức vụ: Trưởng Bộ môn Tài nguyên thực vật rừng, Viện CNSHLN.

 Với 7 nhà giáo của Trường Đại học Lâm nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015, Nhà trường hiện có 5 giáo sư và 21 phó giáo sư đang trực tiếp giảng dạy (không bao gồm PGS.TS. Đỗ Anh Tuân đã chuyển công tác). Đây là vinh dự lớn đối với 7 nhà giáo và Trường Đại học Lâm nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng đào tạo, nghiên cứu của Trường./.