Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Tân

Sáng 04/02/2015 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hữu Tân với đề tài: “Cơ sở khoa học của các giải pháp lâm sinh áp dụng cho rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa nước Cửa Đặt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa’’. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Phạm Văn Điển.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên (theo quyết định số: 1588/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên Thành viên HĐ

Chức trách

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Vương Văn Quỳnh

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Lê Xuân Trường

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS. TS. Nguyễn Huy Sơn

Phản biện 1

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam

4

PGS. TS. Ngô Đình Quế

Phản biện 2

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt nam

5

PGS. TS. Bùi Thế Đồi

Phản biện 3

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

PGS. TS. Trần Văn Con

Uỷ viên HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam

7

PGS. TS. Lê Sỹ Trung

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Thái Nguyên

Sau khi nghe NCS Nguyễn Hữu Tân trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án. Kết quả nghiên cứu của luận án đã xác định được mối quan hệ định lượng giữa khả năng điều tiết nguồn nước và phòng chống xói mòn đất với những nhân tố: mưa, địa hình, thổ nhưỡng và thảm thực vật. Luận án đã đề xuất được bảng tra yêu cầu cấu trúc rừng mong muốn đáp ứng yêu cầu phòng hộ đầu nguồn ở vùng hồ chứa nước Cửa Đặt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bảng này có ý nghĩa chỉ dẫn cho việc vận dụng các giải pháp kỹ thuật lâm sinh, nhằm dẫn dắt rừng sớm đạt yêu cầu phòng hộ đầu nguồn và đáp ứng mục đích phòng hộ – kinh tế.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp từ đơn vị công tác: Trường Đại học Hồng Đức, gia đình và bạn bè, NCS Nguyễn Hữu Tân đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Nguyễn Hữu Tân là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có thể ứng dụng trong quản lý rừng tự nhiên ở Bắc trung bộ. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án “Cơ sở khoa học của các giải pháp lâm sinh áp dụng cho rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa nước Cửa Đặt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Lâm sinh với số phiếu tán thành là 6/6. Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Tân xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và quy hoạch rừng cho NCS Nguyễn Hữu Tân.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Tân

TS. Lê Xuân Trường – Thư ký HĐ thông qua lý lịch khoa học của NCS

Phản biện 1 : PGS. TS. Nguyễn Huy Sơn đặt câu hỏi cho NCS

Phản biện 2: PGS. TS. Ngô Đình Quế đặt câu hỏi cho NCS

NCS Nguyễn Hữu Tân tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS. TS. Trần Văn Con – Ủy viên HĐ trình bày ý kiến đóng góp cho luận án của các nhà khoa học

PGS. TS. Lê Sỹ Trung – Ủy viên HĐ trình bày ý kiến đóng góp cho luận án

GS. TS. Vương Văn Quỳnh- Chủ tịch Hội đồng thông qua Kết luận của Hội đồng chấm luận án

Hội đồng chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án 

TS. Hoàng Nam  – Phó hiệu trưởng  trường Đại học Hồng Đức đại diện đơn vị công tác của NCS phát biểu 

PGS. TS Nguyễn Văn Thiết – Trưởng phòng đào tạo sau đại học đại diện cơ sở đào tạo phát biểu

Gia đình và đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng NCS