Trường Đại học Lâm nghiệp làm việc với đoàn công tác của Ban chấp hành Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Nông Lâm nghiệp Việt Nam

Sáng 06/11/2015, đoàn công tác Ban chấp hành Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Nông Lâm nghiệp Việt Nam do GS.TS Bùi Minh Vũ – Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Lâm nghiệp. PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế & QTKD đã tiếp và làm việc với đoàn.

Trường Đại học Lâm nghiệp hiện là một Chi hội của Hội Khoa học Kinh tế Nông Lâm nghiệp Việt Nam, trong đó PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội kiêm Chi hội trưởng chi hội ĐHLN.

Thay mặt lãnh đạo trường Đại học Lâm nghiệp, PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn đã giới thiệu với đoàn công tác về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, những thành quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế nông, lâm nghiệp hiện nay của Nhà trường.

Tại buổi làm việc, GS.TS Bùi Minh Vũ đã thông báo kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua và những định hướng trong hoạt động khoa học của Hội nhằm góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tiếp theo buổi làm việc, hai bên đã thảo luận, thống nhất một số chương trình và giải pháp để tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, đào tạo của Chi hội trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Hình ảnh buổi làm việc