Trường Đại học Lâm nghiệp làm việc với đoàn chuyên gia Viện Nghiên cứu Julich, CHLB Đức

Trong 02 ngày 20/01 – 21/01/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Julich, CHLB Đức bàn về Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo chương trình Kinh tế sinh học: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất Trầm theo hướng bền vững ở Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có: PGS.TS Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng KHCN & HTQT; GS.TS Nguyễn Thế Nhã, lãnh đạo và cán bộ Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường; Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp. Về phía đoàn chuyên gia có: TS Claudio Cerboncini, Chủ nhiệm chương trình hợp tác, TS Nguyễn Văn Dy – Cán bộ Viện Nghiên cứu Julich, Đức.

Trong nội dung chương trình làm việc, Hai bên đã thảo luận và thống nhất một số kế hoạch, cách thức thực hiện nhiệm vụ cần làm trong thời gian tới để thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến của Đức để sản xuất Trầm theo hướng bền vững ở Việt Nam, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: Lựa chọn cá thể Trầm hương có chất lượng trầm tốt để nghiên cứu, phân lập nấm và tạo chế phẩm sinh học tạo trầm, ứng dụng tạo trầm cho môt ở khu vực trồng trầm tại Việt Nam.

Trong khuân khổ chương trình làm việc, đoàn đã đi thăm cơ sở vật chất, phòng thực hành thí nghiệm của Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp. TS Claudio Cerboncini đã trực tiếp hướng dẫn cán bộ tham gia chương trình kỹ thuật trong nghiên cứu Trầm hương.

Hình ảnh chương trình làm việc

Thảo luận kế hoạch thực hiện nghiên cứu

Đoàn thăm cơ sở vật chất, phòng thực hành thí nghiệm của Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp