Trao đổi chuyên môn cùng giáo sư Đại học Kyushu, Nhật Bản

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2023, tại trự sở chính ở Hà Nội, Trường Đại học Lâm nghiệp đã đón tiếp và làm việc với Giáo sư Yoshiyuki Shinogi, chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu cácbon hóa Nhật Bản, giáo sư Khoa Nông nghiệp, Đại học Kyushu, Nhật Bản và thảo luận các cơ hội hợp tác phát triển than sinh học từ tre, gỗ và các phế liệu Nông nghiệp và ứng dụng than sinh học trong cải thiện chất lượng đất và hấp thụ các bon.

Tiếp đoàn, về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng; GS.TS.Phạm Văn Chương; GS.TS.Hoàng Văn Sâm, Trưởng phòng HTQT; TS. Trần Việt Hà, Phó trưởng Khoa Lâm học và các cán bộ phòng HTQT.

Tại buổi làm việc giáo sư Yoshiyuki Shinogi đã trình bày tóm tắt các tác động khi sử dụng than sinh học trong cải thiện đất và hấp thụ cácbon, cũng như những thách thức mà phía Nhật Bản đang phải đối mặt trong nâng cao chất lượng than sinh học và giảm chi phí sản xuất, đồng thời chia sẻ về Chương trình tín dụng carbon ở Nhật Bản (J-Credit). Hai bên đã trao đổi cởi mở về các cơ hội hợp tác giữa hai bên về công nghệ sản xuất than sinh học hiêu quả cao, chất lượng tốt, đặc biệt hợp tác phát triển các dự án về tín dụng cácbon, trong bối cảnh Sở giao dịch chứng khoán Tokyo đã bắt đầu giao dịch tín chỉ cácbon từ ngày 11/10 vừa qua.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí sẽ thường xuyên trao đổi để xây dựng các dự án chung về than sinh học trong thời gian tới.

Bài viết: Phòng HTQT