Tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động khoa học sinh viên lần thứ 21

Nhằm tổng kết, đánh giá và trao các phần thưởng cho hoạt động khoa học của sinh viên năm học 2012-2013, Nhà trường tổ chức Hội nghị tổng kết nghiên cứu hhoa học sinh viên theo kế hoạch như sau:

– Thời gian: Sáng từ 7h30 ngày 08/6/2013

– Địa điểm: Hội trường G6 – Trường Đại học Lâm nghiệp

– Thành phần: Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp sinh viên; Các sinh viên thực hiện chuyên đề NCKH năm học 2012-2013; Các sinh viên dự thi cấp Bộ năm 2012, dự thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2013 và các sinh viên quan tâm đến hoạt động NCKH.

            25 công trình NCKH sinh viên đạt giải cấp Trường theo thông báo số 520TB-ĐHLN-KHCN&HTQT cùng với giáo viên hướng dẫn chuẩn bị thiết kế kết quả để trưng bày trong buổi hội nghị theo kiểu poster (Yêu cầu thiết kế in mầu trên 01 tờ giấy Ao bao gồm: Tên công trình, Sinh viên thực hiện, Mục tiêu, Nội dung, Kết quả chính đạt được, Có hình ảnh minh họa kèm theo. Bố cục phải rõ ràng, đẹp, thẩm mỹ). Nhà trường sẽ hỗ trợ kinh phí in ấn cho 25 nhóm trên.

            Hội nghị NCKHSV là một hoạt động thường xuyên hàng năm. Vì vậy, Nhà trường yêu cầu các sinh viên có trong thành phần nêu trên phải có mặt đầy đủ, đúng giờ, các Khoa có trách nhiệm theo dõi sự tham gia của sinh viên trong Hội nghị và báo cáo về Ban tổ chức Hội nghị.

            Đề nghị Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn biết và nghiêm túc thực hiện./.

Thong bao to chuc Hoi nghi KHSV lan thu 21 (GUI SINH VIEN) (1).doc

Ket qua xet cong trinh NCKH sinh vien du thi cap Truong va cap Bo.pdf