Thương hiệu Thực phẩm sạch SFC gắn liền với người tiêu dùng

BBT Website xin giới thiệu Bài viết của Báo Hữu cơ Việt Nam về thương hiệu Thực phẩm sạch của Viện Quản lý đất đai & PTNT, một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp

Nguồn: Nguyên Hạnh – Báo Hữu cơ Việt Nam